Stöd till fria yrkesverksamma kulturskapare

Sök stöd till publika verksamheter och projekt inom scenkonst, bild och form samt musik.

Stöden ska bidra till ett rikt kulturliv för kommunens alla invånare.

Vem kan söka stöd?

Yrkesverksam kulturskapare, organisation eller enskild person, som är verksam inom:

  • Scenkonstområdet; dans, teater, musikteater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck
  • Bild och form
  • Musik

samt;

  • och är medlem i någon av de medlemsorganisationser som KLYS1 företräder inom scenkonst eller uppfyller de krav som är ställda för medlemskap i berörd medlemsorganisation. Fri kulturskapare innebär att personen eller organisationen inte har kommun, landsting eller stat som huvudman.

För mer information se Riktlinjer för stöd till fria yrkesverksamma kulturskapare (PDF).

Ansökan

Ansök via blanketten Ansökan om stöd till fria yrkesverksamma kulturskapare (PDF).

Ansökningstillfällen under 2018:

  • 30 april
  • 30 september

Kontakt

Rita Pascácio Vik Kultursekreterare

072-083 20 19

Sundsvalls museum
Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.