Stipendium för framställning av litteratur och media med lokalhistoriskt innehåll

Ägnar du dig åt lokalhistoria och vill att andra ska kunna ta del av det så kan detta stipendium vara något för dig.

Ansök om stipendium eller ge förslag på hedersomnämnande senast den 30 september.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om stipendierna vid sitt novembermöte.

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ett eller flera stipendier till enskild person eller ideell förening som genom forskning och dokumentation ökar, bevarar och sprider kunskap om Sundsvalls kommuns lokala historia. Ägnar du dig åt lokalhistoria och vill att andra ska kunna ta del av det, till exempel genom film, hemsida eller annan dokumentation, så kan detta stipendium vara något för dig. Stipendiet ska användas som bidrag till kostnader i samband med studier eller forskning eller framställning av tryckt produkt eller digital media.

Stipendieansökan

Stipendium för skildring av lokalhistoria

Stipendium kan inte tilldelas tidigare stipendiat. Den som har beviljats ett stipendium kan få i uppdrag att informera kultur- och fritidsnämnden om stipendiemedlens användning.

Bestämmelser för stipendium för framställning av litteratur och media med lokalhistoriskt innehåll

Antagna av kommunfullmäktige 2016-05-30 § 131

1 § Kultur- och fritidsnämnden, Sundsvalls kommun, delar årligen ut stipendium till enskild person eller ideell förening som genom forskning och dokumentation ökar, bevarar och sprider kunskap om Sundsvalls kommuns lokala historia.

Stipendiet ska användas som bidrag till kostnader i samband med studier och forskning eller framställning av tryckt produkt eller digital media.

2 § Stipendiet finansieras med 50 000 kr av avkastningen från donationsstiftelserna med ändamål ”för kommunens nytta och bästa” som förvaltas av kommunstyrelsen.

3 § Kultur- och fritidsnämnden ska på lämpligt sätt meddela allmänheten när ansökan ska vara nämnden tillhanda.

Stipendium kan även delas ut utan ansökan, efter förslag från enskild person eller organisation. Ansökan och förslag lämnas på särskild blankett.

Vid fördelning av stipendierna ska kultur- och fritidsnämnden, i lämplig utsträckning, konsultera expertis inom området.

Stipendium kan inte tilldelas tidigare stipendiat.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer tidpunkten och formerna för stipendiernas överlämnande.

4 § Den som har beviljats ett stipendium kan få i uppdrag att informera kultur- och fritidsnämnden om stipendiemedlens användning.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt

Sundsvalls museum

060-19 18 00

Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Lena Nygren Enhetschef, K&F Kundservice o Dokument

070-665 09 66

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.