Stipendium för framställning av litteratur och media med lokalhistoriskt innehåll

Ägnar du dig åt  lokalhistoria och vill att andra ska kunna ta del av det så kan detta stipendium vara något för dig.

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ett eller flera stipendier till enskild person eller ideell förening som genom forskning och dokumentation ökar, bevarar och sprider kunskap om Sundsvalls kommuns lokala historia. Ägnar du dig åt lokalhistoria och vill att andra ska kunna ta del av det, till exempel genom film, hemsida eller annan dokumentation, så kan detta stipendium vara något för dig. Stipendiet ska användas som bidrag till kostnader i samband med studier eller forskning eller framställning av tryckt produkt eller digital media.

Sök stipendiet eller ge förslag på stipendiat

Ansök om stipendium eller ge förslag på hedersomnämnande senast den 30 september, gör det via särskild blankett.  Ansökningsblankett_SkildringLokalhistoria.

Har du ytterligare frågor, vänligen kontakta, Lena Nygren, 070-66 509 66.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om stipendierna vid sitt novembermöte.

Att tänka på vid ansökan

Stipendium kan inte tilldelas tidigare stipendiat. Den som har beviljats ett stipendium kan få i uppdrag att informera kultur- och fritidsnämnden om stipendiemedlens användning.

bestämmelser-för-stipendium-lokalhistoria-2016-05-30

Välkommen med din ansökan!

Var sidan till hjälp?