Stipendier till författare

Lars Ahlin-stipendiet utdelas till författare vartannat år.

Reglerna för utdelandet av stipendiet är följande

Stipendiet utdelas vartannat år till författare vilkas verk har frändskap med Lars Ahlins diktning eller till författare med klar anknytning till Sundsvallsområdet. Stipendiet kan även utdelas till stöd för forskning kring Lars Ahlins liv och diktning.

Förslag till stipendiat utses av en jury bestående av två medlemmar från Sundsvalls stadsbibliotek och två medlemmar från Lars Ahlin-sällskapet. Beslut om stipendiat fattas av Kultur- och fritidsnämnden.

Priset

Prissumman är 50 000 kr samt en medaljong utarbetad av Ulf Linde

2020 års Lars Ahlin stipendiat är Elisabeth Rynell.
Utdelningen av stipendiet planeras äga rum i april 2020

2018  Majgull Axelsson
2016  Vibeke Olsson
2014  Kristian Lundberg
2012  Marjaneh Bakhtiari
2010  Björn Runeborg
2008  Birgitta Lillpers
2006  Peter Kihlgård
2004  Anita Salomonsson
2002  Åke Smedberg
2000  Stewe Claeson
1998  Gunnar D Hansson
1996  Heidi von Born
1994  Kjell Johansson
1992  Björn Ranelid

Läs mer om Lars Ahlin-stipendiet

Kontakt

Ulf Johansson Enhetschef

060-19 18 46

Sundsvalls stadsbibliotek
Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.