Sundsvall fyller 400 år 2021

Sundsvall 400 år 2021

Den 23 augusti 2021 fyller Sundsvall 400 år. Det ska vi uppmärksamma och fira genom att erbjuda extra många upplevelser.

Hur vill du fira Sundsvall 400 år 2021?

Planeringen av jubileumsåret har startat och nu vill vi veta vad du tycker. Sundsvall är vår stad och det är inte mer än rätt att vi tillsammans planerar, genomför och njuter av vårt 400-årsjubileum. Det som hittills är beslutat är att jubileumsåret 2021 ska präglas av olika teman och ha en jubileumsvecka.

Vilka teman tycker du att jubileumsåret ska ha? Har du egna idéer eller tankar?
Berätta hur du vill fira via länken nedanför.

Hur vill du fira Sundsvall 400 år?

Nu är det klart att Kaj Linde blir projektledare för Sundsvall 400 år 2021. Tiden fram till det stora folkfeståret innehåller en hel del spännande planering. Den 23 augusti år 2021 fyller Sundsvall 400 år. Det betyder, förutom folkfest hela året, att någon ska hålla ihop alla trådar för att göra firandet så bra som möjligt.

-Det här blir otroligt roligt. Vi ska få alla att känna sig delaktiga i firandet, invånare, näringsliv, kommun, föreningsliv, kyrka, skola, ja alla helt enkelt, säger Kaj Linde.

Gedigen erfarenhet

Sundsvall 400 år är långt ifrån det första stora projekt Kaj Linde har erfarenhet av. Han har arbetat inom marknadsförings- och evenemangsområdet sedan mitten av 80-talet. Mestadels då som egen företagare. Några av de större evenemang han har hållit i är Melodifestivalen och Sweden International Horse show på Friends Arena.

– Med Kaj får vi en stark positiv kraft och energi som kommer att göra allt för att vi sundsvallsbor ska involveras och få ett fantastiskt 400-årsfirande, säger Jenny Persson, kommunikationsdirektör.

Från VM-vecka till 400-årsfirande

Ursprungligen kommer Kaj från Stockholm men bor nu i Åre med sin familj Han börjar på Sundsvalls kommun i april nästa år med Sundsvalls 400-årsjubileum i fokus.

– För tillfället har jag fullt upp med arrangemangen inför alpina VM i Åre där jag arbetar som evenemangsdirektör. När jag fått landa lite efter det ser jag väldigt mycket fram emot att få börja jobba i Sundsvall, säger Kaj Linde.

En riktig folkfest

400-årsjubileet har vi egentligen krigarkungen Gustav II Adolf att tacka för. Under hans segrartåg genom Sverige för 400 år sedan grundlade han även Göteborg, Borås, Piteå, Luleå och Torneå.

– Jag skulle vilja koppla ihop alla städer som fyller 400 år under 2021 och göra det till en Sverigeangelägenhet för att ge ett Sverigeperspektiv. Att de andra städerna fyller år tidigare under året gör att det stora finalfirandet blir i Sundsvall, säger Kaj.

Arbetet med att göra Sundsvall 400 år 2021 till något riktigt riktigt bra för alla låter som ett klockrent uppdrag för en man som älskar att tänka i nya banor och hitta vägar som ingen annan har hittat.

Vad är det vi ska fira egentligen?

Den 23 augusti 1621 fick Sundsvall sina stadsprivilegier. Staden anlades på vallar och betesmark som tillhörde de tre byarna Köpstaden, Åkersvik och Sund. Idag återfinns Mittuniversitetet på denna plats. Jubiléet 2021 har sin bakgrund i de stadsprivilegier som Gustav II Adolf utfärdade 1621. Sundsvall är idag den största tätorten i Sundsvalls kommun som fick sin nuvarande form i och med den senaste kommunsammanslagningen 1974.

Hur ska vi fira?

Inriktningen är att ha ett antal temaperioder under jubileumsåret och att arrangera en jubileumsvecka i anslutning till jubileumsdagen 23 augusti, som är dagen då Sundsvall fick stadsprivilegier 1621. Hur innehållet under året och veckan ska vara i detalj är något som vi tar fram tillsammans med invånare, föreningar och företag i Sundsvall.

Vad händer nu?

Vi har precis rekryterat en projektledare som ska leda arbetet med start till våren 2019. Under vintern har vi träffat sundsvallsborna på olika evenemang för att fånga in röster på teman och andra idéer inför jubileumsåret.

Hur kan jag påverka?

Rösta på teman och kom med idéer inför jubileumsåret genom att träffa oss under SM-veckan eller gör det via e-tjänsten här nedanför. Parallellt med detta planerar vi även för hur föreningar och företag kan vara en del av jubileumsfirandet.

Inkluderande Sundsvall

 • Främja gemenskap mellan nya Sundsvallsbor och invånare som bott här länge.
 • Ambassadörskap från invånarna och företagen i Sundsvall.

 

Fördel Sundsvall

 • Öka attraktionskraften som kan bidra till ökad tillväxt med fler invånare.
 • Öka intresset för att besöka Sundsvall.
 • Öka den spontana känslan att rekommendera Sundsvall

Kommunfullmäktige beslutar

 • att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra projektet Sundsvall
  400 år 2021,
 • att avsätta totalt 10 600 000 för förberedande arbete inför och
  medfinansiering av aktiviteter under jubileumsåret 2021,
 • att finansieringen fördelas med 200 000 kr 2018, 1 650 000 kr 2019,
  3 300 000 kr 2020, 5 300 000 kr 2021 samt 150 000 kr 2022,
 • att finansieringen för 2018 tas inom kommunstyrelsens ram,
 • att finansieringen för 2019-2021 tas med i
  planeringsförutsättningarna inför MRP 2019-2020, med plan för
  2021 och 2022,
 • att uppdra åt kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, kultur- och
  fritidsnämnden samt Näringslivsbolaget i Sundsvall AB att uppdra åt
  respektive förvaltning/bolag att utse en representant vardera till
  projektets styrgrupp,
 • att uppdra åt kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, kultur- och
  fritidsnämnden samt Näringslivsbolaget i Sundsvall att uppdra åt
  respektive förvaltning/bolag att medverka i projektets arbetsgrupper,
 • att uppdra till kommunstyrelsen att utse representanter till att vara
  med i en referensgrupp till projektet, samt
 • att uppdra till projektets styrgrupp att besluta om en referensgrupp
  med representanter från närings- och föreningslivet.

Kontakt

Kaj Linde Projektledare

070-191 61 59

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.