Om Sundsvalls väg framåt

Sundsvall vill öka sysselsättningen och skapa 5 000 nya jobb till 2030.

Sundsvall står inför en strukturomvandling. Coronakrisen har slagit hårt mot Sverige och Sundsvall. Den strukturomvandling som vi trodde skulle ta tre till fem år tar nu istället tre till fem månader. Under två veckor i augusti 2020 lades 1 000 varsel i Sundsvall.

Sundsvalls väg framåt samordnar resurser, internt i kommunkoncernen och med andra samarbetspartners, kring omställning, matchning och företagsetableringar. Tillsammans skapar vi förutsättningar för Sundsvallsborna att komma vidare i arbetslivet och befintliga företag att växa.

Sundsvalls väg framåt har även i uppdrag att jobba bredare med att öka tillväxttakten i Sundsvall, att identifiera potentiella framtidsbranscher och i övrigt skapa förutsättningar för tillväxt.

Kommunkoncernens styrgrupp

Lennart Andersson, ordförande och ställföreträdande kommundirektör
Tina Stjernberg, samordnare Sundsvalls väg framåt
Jenny Persson, kommunikationsdirektör
Kerstin Nordensson, chef för Vuxenutbildningen, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen
Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör
Eva Nyh Hederberg, Vd på Näringslivsbolaget Sundsvall

Regional styrgrupp

Region Västernorrland
Länsstyrelsen Västernorrland
Sundsvalls kommun

Kontakt

Johanna Åkerlund Kommunikationsstrateg

072-147 03 55

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.