Sundsvall 400 år

Vi vill fira tillsammans under jubileumsåret 2024.

Vår förhoppning var att vi skulle kunna fira vårt 400-års jubileum under 2021, men på grund av pågående pandemi så flyttas jubileet istället fram till år 2024. Anledningen till att firandet flyttas till just det året är för att staden grundades 1621, men stadfästes av Gustav II Adolf först den 15 april 1624.

Det är därför naturligt att flytta fram jubileet tre år och vår förhoppning är att det då ska vara möjligt att komma samman och fira tillsammans. Firandet av vårt jubileum ska vara av Sundsvallsbor för Sundsvallsbor och genom att flytta firandet så vill vi skapa förutsättningar för den genuina festen, så att alla i Sundsvall har möjlighet att vara inkluderade och delta på ett bra och säkert sätt.

Vi ser nu fram emot 2024 och ett jubileumsår där vi kan mötas och fira under säkra förhållanden.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.