Vad gör idéslussen?

Grafisk bild över utvecklingsprocessen

Idéslussen är öppen för dig som jobbar i Sundsvalls kommuns förvaltningar och bolag.

Alla medarbetare är välkomna till Idéslussen för att utforska och testa en idé eller utmaning. Det kan vara ett nytt sätt att arbeta, ny teknik, nya metoder eller affärsmodeller. Villkoret är att vi ökar värdet för dem vi är till för.

Så funkar det:

  1. Kontakta Idéslussen så tar vi ett första möte.
  2. Vi har en dialog om idéns nytta för verksamheten och värde för de vi finns till för, samt dina möjligheter att förverkliga den. Om din idé inte passar i Idéslussen, stöttar vi dig att komma i kontakt med andra, vars hjälp passar din idé bättre.
  3. Idéslussen stöttar dig i att utforska behov, lösningar och effekter kring din idé.
  4. Du lämnar Idéslussen med ett beslutsunderlag för hur din idé kan implementeras i verksamheten.

 

Idésluss Sundsvallsregionen finansieras av:

Kontakt

Eva-Marie Blusi Tyberg Ekoekonomistrateg

070-235 23 99

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.