Om projektet Idésluss Sundsvallsregionen

Idésluss Sundsvallsregionen är ett regionalt samarbetsprojekt.

EUs logotyp, Vinnovas logotyp och Region Västernorrlands logotyp.

Foto:

Finansiärer och partners i projektet är:

 • Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Vinnova
 • Sveriges kommuner och regioner (SKR)
 • Region Västernorrland
 • Härnösands kommun
 • Timrå kommun
 • Ånge kommun
 • Bizmaker AB
 • Bron Innovation AB.

Projektets övergripande mål är att införa en positiv förändringskultur och ett systematiskt arbetssätt för att öka kommuners innovationsförmåga. Projektet är en del av Vinnovas program för Idéslussar i kommuner som inkluderar 57 kommuner nationellt Idéslussar i kommuner, Vinnova.

Projektets mål är att år 2020 ha levererat:

 1. en bemannad idésluss med hemvist i Sundsvalls kommun som tar emot idéer, förädlar, testar, ger feedback och utvärderar idéer.
 2. kompetenser, strategisk process, metoder, verktyg med mera som främjar innovation i regionen
 3. möjlighet för alla anställda att kunna testa en idé och bidra till kommunens utveckling oavsett organisatorisk hemvist eller typ av idé.
 4. ett transparent IT-stöd och kommunikationsplattform för trovärdig och effektiv spridning och nyttiggörande av idéer, såväl internt som till externt nätverk.

“Ett lärandeprojekt av pionjärart”

Idéslussens följeforskare, Helena Brandt / Demokratikonsult, har nu lämnat Slutrapport för projektet Idésluss Sundsvallsregionen (pdf).

Projektet är ett ”lärande projekt av pionjärart”, där projektets resultat och lärdomar tillsammans bildar projektets framgångar. Idéslussen har genom sin bemanning och sitt arbetssätt både skapat förmågor, lappat ihop och varit kittet i förnyelsearbetet.

Sammantaget anser Demokratikonsult att projektet varit mycket framgångsrikt.

Kontakt

Eva-Marie Blusi Tyberg Ekoekonomistrateg

070-235 23 99

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.