Vår väg till 5 000 nya jobb

Utsikt över Sundsvall med flagga i förgrunden

Sundsvall vill skapa förutsättningar för tillväxt och öka sysselsättningen i hela kommunen.

För att nå vårt mål med 5 000 nya jobb till 2030 så behöver vi, både det offentliga och näringslivet, samordna resurser och tillsammans skapa förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya etableringar att ta plats. På så vis gör vi förhoppningsvis en positiv förbättring av arbetsmarknaden för oss i Sundsvallsregionen.

Tillsammans möter vi utmaningarna

Initiativet till att gå samman och skapa bättre förutsättningar för tillväxt kallas för Sundsvalls väg framåt och togs under hösten 2020. Under det året mötte Sundsvall många motgångar kopplat till corona-krisen, men det hela toppades i augusti då flera stora arbetsgivare meddelade att de var tvungna att varsla ett stort antal anställda. Totalt förlorade drygt 1 000 personer sin huvudsakliga sysselsättning och inkomst, men om man också räknar med underleverantörer så var det 3 000 personer som direkt eller indirekt påverkades. En stor förlust för den enskilde arbetstagaren men också en förlust för Sundsvall.

Målet är nu att vi tillsammans ska bidra till att skapa 5 000 nya jobb till 2030 och vi vill gärna ta del av ditt företags eventuella utvecklingsresa. Har ni rekryterat sedan september 2020? Berätta för oss via 5000nyajobb@sundsvall.se eller tagga #5000nyajobb #sundsvallrekryterar, så vill vi tacka er genom att lyfta det i våra kanaler och tillsammans glädjas åt att er verksamhet växer.

Den grupp som arbetar med initiativet Sundsvalls väg framåt är uppdelade i sex deluppdrag:

 • Kompetensförsörjning
 • Attraktiva Sundsvall
 • Fysisk planering
 • Etablering och tillväxt
 • Stödjande näringslivsservice
 • Infrastruktur och kommunikationer.

Så ska vi nå målet

Varje deluppdrag är en viktig pusselbit för att vi ska nå målet 5 000 nya jobb till 2030 och gemensamt ska de bidra till att:

 • ge förutsättningar för befintliga företag att växa.
 • erbjuda hög servicenivå.
 • arbeta för en god infrastruktur.
 • säkerställa tillgången till rätt kompetens.
 • förbättra dialogen och vidareutveckla redan starka branscher.
 • identifiera och stödja potentiella framtidsbranscher.
 • locka hit nya företag.
 • skapa en långsiktig och tydlig etableringsstrategi.
 • ta fram mark och lokaler för de som vill etablera sig eller växa i vår kommun.
 • kartlägga arbetskraft och hjälpa människor ställa om till nya branscher och yrken.
 • möta företagens och organisationernas behov av kompetens, på kort och långt sikt.
 • synliggöra, samordna och erbjuda aktiviteter och åtgärder som leder till arbete och egenförsörjning. Exempelvis utbildning eller hjälp till att starta eget.

Kontakt

Evelina Ytterbom Kommunikatör

076-696 83 87

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.