Samverkansavtal med Mittuniversitetet

Sundsvalls kommun och Mittuniversitet har ett samverkansavtal för gemensam utveckling och tillväxt.

Avtalet stimulerar forskning som gör nytta för samhälle, näringsliv och människor i Sundsvalls kommun. Avtalet omfattar 40 miljoner kronor under perioden 2018-2021 där universitetet och kommunen satsar lika stora delar. Avtalet tecknades för första gången 2014 och förnyades 2017.

Ambitionen är att förstudier och mindre avgränsade projekt ska kunna växlas upp och bli större forskningsinsatser där både näringsliv och externa finansiärer kan medverka. Med våra respektive kunskaper, kompetenser och mål kan vi tillsammans stärka regionen och göra oss mer attraktiva för forskare, studenter och näringsliv.

Om projekten inom avtalet

I en folder som uppdaterades i mars 2018 kan du läsa om några av de förstudier och projekt som är aktuella.

Folder, pdf

På Mittuniversitetets hemsida kan du ta del av de förstudier och samverkansprojekt som genomförts hittills inom ramen för avtalet.

Om projekten, Mittuniversitetet

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.