Verktyg för innovationsarbete

Det finns många verktyg i verktygslådan och ett verktyg kan användas på många olika sätt.

Det handlar om att börja använda verktygen för att lära sig vad de kan göra.
Här följer ett urval av verktyg:

Bygga kunskap och insikter:

 • Observationer och intervjuer
 • Kundresan
 • Värdekurva
 • Värdekarta.

Bryta fixeringar och generera idéer:

 • Problemträd
 • Unifikation
 • Subtraktion.

Beskriva och testa koncept:

 • Business Model Canvas
 • Värdeargumentation
 • Lean Experiment.

Utvärdera och presentera förslag:

 • Sex tänkande hattar
 • Urvalsmatris
 • Storyline.

Kontakt

Eva-Marie Blusi Tyberg Ekoekonomistrateg

070-235 23 99

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.