Om projektet Idésluss Sundsvallsregionen

Idésluss Sundsvallsregionen är ett regionalt samarbetsprojekt.

EUs logotyp, Vinnovas logotyp och Region Västernorrlands logotyp.

Foto:

Finansiärer och partners i projektet är:

 • Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Vinnova
 • Sveriges kommuner och regioner (SKR)
 • Region Västernorrland
 • Härnösands kommun
 • Timrå kommun
 • Ånge kommun
 • Bizmaker AB
 • Bron Innovation AB.

Projektets övergripande mål är att införa en positiv förändringskultur och ett systematiskt arbetssätt för att öka kommuners innovationsförmåga. Projektet är en del av Vinnovas program för Idéslussar i kommuner som inkluderar 57 kommuner nationellt Idéslussar i kommuner, Vinnova.

Projektets mål är att år 2020 ha levererat:

 1. en bemannad idésluss med hemvist i Sundsvalls kommun som tar emot idéer, förädlar, testar, ger feedback och utvärderar idéer.
 2. kompetenser, strategisk process, metoder, verktyg med mera som främjar innovation i regionen
 3. möjlighet för alla anställda att kunna testa en idé och bidra till kommunens utveckling oavsett organisatorisk hemvist eller typ av idé.
 4. ett transparent IT-stöd och kommunikationsplattform för trovärdig och effektiv spridning och nyttiggörande av idéer, såväl internt som till externt nätverk.

Kontakt

Eva-Marie Blusi Tyberg Ekoekonomistrateg

070-235 23 99

Var sidan till hjälp?