Om projektet Idésluss Sundsvallsregionen

Idésluss Sundsvallsregionen är ett regionalt samarbetsprojekt som sträcker sig till den 31 december 2019.

3 logotyper: EU-regionela utvecklingsfonden, Vinnova och Region Västernorrland.

Foto:

Finansiärer och partners i projektet är:

 • Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Vinnova
 • Region Västernorrland
 • Härnösands kommun
 • Timrå kommun
 • Ånge kommun
 • Bizmaker
 • Bron Innovation.

Projektets övergripande mål är att införa en positiv förändringskultur och ett systematiskt arbetssätt för att öka kommuners innovationsförmåga. Projektets mål är att år 2020 ha levererat:

 1. En bemannad idésluss med hemvist i Sundsvalls kommun som tar emot idéer, förädlar, testar, ger feedback och utvärderar idéer
 2. Kompetenser, strategisk process, metoder, verktyg med mera som främjar innovation i regionen
 3. Möjlighet för alla anställda (cirka 7 500 medarbetare) att kunna testa en idé och bidra till kommunens utveckling oavsett organisatorisk hemvist eller typ av idé
 4. Ett transparent IT-stöd och kommunikationsplattform för trovärdig och effektiv spridning och nyttiggörande av idéer, såväl internt som till externt nätverk.

Kontakt

Eva-Marie Blusi Tyberg Ekoekonomistrateg

070-235 23 99

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.