Innovationskraft den 2 april

Röd bakgrund med vit banderoll och text att Innovationskraft den 2 april webbsänds. Porträtt på en kvinna och två män.

Välkommen till Innovationskraft!

Det här är en dag för dig som jobbar med utveckling och förnyelse, i eller mellan olika organisationer. Vi har anpassat oss till ett digitalt format och kommer att göra vårt bästa för att du ska få en relevant upplevelse, kunna ställa frågor och ge inspel.

Under dagens program kommer vi att hämta exempel från Gränsgångarboken. Du som har anmält dig hittar ett fysiskt exemplar i din brevlåda.

Program den 2 april:

Jonas Svedin och Eva-Marie Blusi Tyberg hälsar välkommen och kickar igång Innovationspanelen.

Medverkande i Innovationspanelen:

 • Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande, Sundsvalls kommun
 • Klas Danerlöv, innovationssamordnare, SKR
 • Jonny Ivarsson Paulsson, programansvarig, Vinnova
 • Eva-Marie Blusi Tyberg, Innovationsstrateg, Sundsvalls kommun
 • Sara Andersson, innovationscoach, Sundsvalls kommun
 • Katarina Palmgren, innovationscoach, Sundsvalls kommun.

Katarina Lindblad Gidlund, professor i kritiska studier av digitalisering och samhällsförändring vid Mittuniversitetet, möter Johan Magnusson som är docent vid Göteborgs universitet och föreståndare för SCDI, Swedish Center of Digital Innovation.

Allt under ledning av sekundant Andreas Killander från Killander & Björk podcast.

Ett samtal mellan Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet under ledning av Ann-Charlotte Gustafsson från Colegica AB. Hur kan ny teknik möta miljö- och klimatutmaningar? Handlar det bara om anpassning, eller kan vi också begränsa och åtgärda?

Medverkande från Mittuniversitetet:

 • Professor Bengt-Gunnar Jonsson, Institutionen för naturvetenskap
 • Lektor Jan Lundgren, Institutionen för elektronikkonstruktion
 • Professor Mattias O´Nils, Institutionen för elektronikkonstruktion
 • Lektor Börje Norlin, Institutionen för elektronikkonstruktion.

Medverkande från Sundsvalls kommun:

 • IT-direktör Marcus Matteby
 • Stadsbyggnadsdirektör Magnus Ydmark.

11.40 Lunch

Hur kan vi genom samverkan gå från att vara reaktiva till att bli proaktiva inom demensvården? Det handlar både om det mellanmänskliga, hur vi kan göra varandra bättre tillsammans och hur vi kan utveckla nya arbetssätt.

Samtal under ledning av Malin Heimer Nilsson från Region Västernorrland.

Medverkande från Mittuniversitetet:

 • Lektor Annika Kjällman Alm, Institutionen för omvårdnad.

Medverkande från Härnösands kommun:

 • Fredrik Mattsson, verksamhetschef hemtjänst.

Medverkande från  Sundsvalls kommun:

 • Annika Eriksson, verksamhetschef hälso- och sjukvård
 • Anita Bdioui, enhetschef för demens- och anhörigcentrum
 • Anders Engelholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Om barn och ungas uppväxt, skolgång och hälsa i en alltmer digital tid. Samtal under ledning av Lars Persson Skandevall, vd Bron Innovation. Vad kan vi göra för att fler unga ska fullfölja skolan och må bättre?

Medverkande från Mittuniversitetet:

 • Professor Lena Boström, Institutionen för utbildningsvetenskap
 • Universitetslektor Annika Karlström, Institutionen för omvårdnad
 • Professor Katarina Lindblad Gidlund, Forum för digitalisering.

Medverkande från Sundsvalls kommun:

 • Anna-Carin Olsson, Pedagogisk samordnare Barn- och utbildningsförvaltningen
 • Camilla Åsbacka, familjebehandlare, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Som curator på Nobelprismuseet har Tobias Degsell undersökt vad som gör forskare till Nobelprisvinnare. Vi får veta vad som förenar 950 pristagare och hur det hänger ihop med kreativitet, ord och handling.

Åsa Bellander, kommundirektör Sundsvalls kommun, reflekterar tillsammans med moderator Jonas Svedin över dagen. Hur fortsätter det gränslösa samarbetet?

Vi reserverar oss för att det kan komma att bli förändringar.

Utvärderingsenkät 

För dig som deltagit under dagen. Enkäten tar bara några minuter att svara på och är helt anonym.

Här nedanför kan du ta del av eventet som börjar efter ungefär 30 minuter. I filmen finns också pauser som du kan scrolla förbi. (Det går inte längre att interagera via menti.)

Innovationskraft är en spridningskonferens i samarbete med:

Foto på Tobias Degsell: Anna Malmberg

Kontakt

Eva-Marie Blusi Tyberg Ekoekonomistrateg

070-235 23 99

Var sidan till hjälp?