Europa Direkt Sundsvall

Genom insatser riktade till lärare och förtroendevalda ska projektet Europa Direkt Sundsvall främja medborgardialog och kunskap om EU.

Fokusområden valda utifrån nationell utredning

Europa Direkt Sundsvalls två fokusområden “Utbildning av lärare” och “Utbildning av förtroendevalda” har valts utfrån den nationella utredningen “EU på hemmaplan”. Utredningen föreslår flera åtgärder för att höja kunskap, främja insyn och delaktighet samt förbättra tillgången till information i EU-relaterade frågor.

Utbildning av lärare.

Lärare inom samhällsvetenskapliga ämnen får utbildning om EU och dess institutioner. Effektmålet är att öka kunskapen om EU hos kommunens elever. Den nationella utredningen “EU på hemmaplan” visar nämligen att lärare i stor utsträckning väljer att utesluta EU-kunskap i skolutbildningen på grund av sina egna bristande kunskaper i ämnet.

Utbildning av förtroendevalda

Utredningen visar också att förtroendevalda säger att de saknar EU-kunskap generellt, men även saknar kunskap om aktuella politiska händelser. Nu ska förtroendevaldas kunskaper om EU fördjupas och göra det möjligt att öka dialogen kring EU-relaterade frågor med kommunens medborgare.

Övriga uppdrag för Europa Direkt Sundsvall

Europa Direkt Sundsvall ska även uppmärksamma EU-dagen den 9 maj och arbeta för ett ökat valdeltagande i det kommande EU-valet den 26 maj 2019.

– Ett Europa direkt-kontor är en bra möjlighet att förbättra kunskapen och delaktigheten kring EU-frågor. Jag är övertygad om att ökade kunskaper och intresse kring EU-frågor bidrar till att Sundsvall fortsätter att växa och utvecklas

Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande.

Bakgrund

EU-kommissionen har byggt upp ett nätverk av lokala informationskontor, så kallade Europa Direkt Nätverk, för att informera om EU lokalt i medlemsländerna.  Funktionen drivs av EU-kommissionen tillsammans med Europaparlamentets informationskontor. Totalt finns det närmare 500 informationskontor runtom i EU och 16 av dessa finns i Sverige.

Europadirekt logotype

Foto: Europa Direkt

 

Kontakt

 Linda Hallgren EU-samordnare

Simon Axbrink Johansson EU-samordnare

Europa Direkt Sundsvall Europakontor

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.