SMARTSET Energieffektiva godstransporter

Sundsvalls kommun är med i EU-projektet “Smartset” tillsammans med andra städer i Europa, bland annat Berlin, Rom, Graz och Göteborg.

Projektet syftar till att utveckla hållbara transporter och öka energieffektiviteten på godstransporter. För Sundsvalls del handlar det om att utveckla kombitrafiken, det vill säga flytta över långväga gods som idag går på väg, till tåg eller fartyg.

Det handlar också om att titta på möjligheterna att samordna transporter i Sundsvalls centrum, så kallat citylogistik.

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

SMARTSET webbplats

Kontakt

Johanna With
Telefon: 073-271 32 12

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.