Ett Sundsvall som håller ihop

I Sundsvall får alla vara med

Sundsvall ska vara en plats där vi skapar möjligheter för alla människor att leva ett gott liv. Det måste märkas i allt vi gör.

Utanförskap och ojämlika levnadsvillkor skapar otrygghet, ohälsa, ökad kriminalitet och är i förlängningen ett hot mot vår demokrati. Det har vi inte råd med, varken ur ett mänskligt eller samhällsekonomiskt perspektiv.

Alla Sundsvallsbor ska ha likvärdiga förutsättningar att ta plats i samhället och leva ett gott liv. Idag skiljer det sig beroende om du är man eller kvinna, vilket bostadsområde du bor i eller vilken skola du går på. Politiken har därför gett hela kommunorganisationen i uppdrag att göra allt man kan för att utjämna de sociala skillnaderna mellan olika bostadsområden.

Vi kommer att börja med att förbättra villkoren i Bredsand, Nacksta, Ljustadalen/Sundsbruk, Skönsberg, Kvissleby och Indal/Liden. Arbetet kommer ske tillsammans med de människor som lever och verkar här.

Ett Sundsvall som håller ihop är Socialdemokraternas, Centerpartiets och Vänsterpartiets huvudprioritering i sin mål- och resursplan för 2019-2020 med plan för 2021-2022.

Mål för utvecklingsarbetet i Bredsand

Ett gott liv för de boende i Bredsand där fler är i arbete, är friska, fler klarar målen i skolan och där de boende upplever trygghet samt har tillgång till en aktiv och meningsfull fritid med kulturella inslag.

Vill du veta mer om arbetet i Bredsand eller ta del av områdesplanen kontakta anna.molin@sundsvall.se

Info i fliken 2

Info i fliken 3

Info i fliken 4

Info i fliken 5

Info i fliken 6

Kontakt

Sara Lindblom Folkhälsosamordnare, koncernstaben, strategisk samhällsutveckling

060-19 89 95

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.