Digitala personalakter

Med en digital personalakt följer innehållet i utvecklingssamtalet alltid med medarbetaren även om chefen byts ut.

Under 2017 testar arbetsmiljöprojektet Samklang digitala personalakter.Där lägger ett antal chefer in dokumentation från utvecklingssamtalen med sina medarbetare.

Det betyder att informationen följer medarbetaren i stället för att finnas hos den enskilda chefen, vilket underlättar vid chefsbyten. Det ger också bättre underlag för statistik.

Både chef och medarbetare får tillgång till informationen via Självservice i Heroma.

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.