Navetpaviljongen, Konstnavet 2.0. Bastarders projekt Superstruktur. Fotograf: Ulrika Sjöberg

Konstnärer ger nya perspektiv på stadsutveckling

Redan nu kan sundsvallsborna skymta hur projektet Konst i stadsutveckling tar plats i stadsrummet.

I två skyltfönster längs Storgatan, nära Olof Palmes torg, har konstnärskollektivet Bastarder och koreografen och dansaren Stina Nyberg börjat bona in sig. På Navetpaviljongen växer konstprojekten och klättrar inifrån paviljongen ända ut på huset. Från Navet, genom parken Oasen och längs Storgatan vandrar vi in i nya frågeställningar om hur en stad egentligen ska byggas.

- Projektet har gett oss i kommunen en unik möjlighet att arbeta med stadsutveckling sett ur helt nya perspektiv. Det innebär ett utvecklat arbete över förvaltnings- och bolagsgränser och projektet tar inte slut när konstnärerna lämnar oss, resultatet tar vi med oss in i det fortsatta planeringsarbetet säger Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör.

Konstnärskollektivet Bastarder och koreografen Stina Nyberg undersöker nu hur offentliga rum kan förstås ur ett nytt perspektiv. De undersöker hur tillfälliga rum och situationer kan öppnas, ytor eventuellt byta funktion och stadsrummet programmeras om för en period. Bussnavet befolkas dygnet runt av många olika grupper av människor, såväl boende som besökare, därför blir även invånarperspektivet viktigt, och att nå grupper som inte annars blir hörda.

Stina Nybergs SKVALLRET, är en koreograferad upplevelse av Sundsvall som fokuserar på stadens obetydliga historier, gathörn och kissfläckar. Den kollektiva designstudion Bastarder med Alicia Donat-Magnin och Samir Alj Fält  arbetar med sitt projekt SUPERSTRUKTUR i dialog med Sundsvallsbor och kommunens tjänstepersoner.

Sundsvalls kommun är en av sex kommuner i Sverige som beviljats medel från Statens konstråd för att arbeta med konst i stadsutveckling, ett pilotprojekt där Statens konstråd, på åtta platser i Sverige samverkar med kommuner och regioner i stadsutvecklingsprojekt. På dessa platser finns ett unikt samarbete där konstnärer har en viktig roll. De kommuner och regioner som deltar, förutom Sundsvall, är; Örebro kommun, Visborg/Gotland, Sjöbo/Borås stad, Falkenberg kommun, Göteborgs stad, Örebro konsthall och Sundbyberg.

Hållplats Stenstan kommer att byggas i parken Oasen och vad som ska hända på Navet på lång sikt är inte beslutat, förutom att busstrafiken kommer att fortsätta trafikera platsen.

Kontaktuppgifter

  • Magnus Ydmark, Stadsbyggnadsdirektör,  060-19 13 01
  • Ulrika Sjöberg/Anna Molin projektledare, 070-190 43 50, 070 – 185 76 99
  • Daniel Eklund museichef, 060-19 18 02
  • Anna Högberg, vik.curator/arkitekt, producent stadsutveckling
    Statens konstråd, 076-677 58 20

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.