Efter varslen: Nu är kommunens arbetsgrupp igång

I förra veckan berättade representanter för Sundsvalls kommun på en presskonferens att en styrgrupp startas med anledning av SCAs stora varsel. Nu är gruppens medlemmar tillsatta och har påbörjat arbetet.

– Vi känner med alla som är berörda och deras familjer. Även Casino Cosmopol och Smålandsvillan har varslat sin personal. Vårt besked till alla som varslats eller permitterats den senaste tiden är: Sundsvall behöver er och jobbfrågan är högst upp på vår agenda, säger Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Styrgruppen består av fem personer. Deras uppdrag är att samordna resurser i samhället kring omställning, matchning och företagsetableringar. Men de har även i uppdrag att jobba bredare med att öka tillväxttakten i Sundsvall, att identifiera potentiella framtidsbranscher och i övrigt skapa förutsättningar för tillväxt. Gruppen har i ett inledande skede fört samtal med bl.a. Arbetsförmedlingen, Region Västernorrland, Länsstyrelsen, SCA och Mittuniversitetet.

– Under tisdagen hade styrgruppen för ”Sundsvalls väg framåt” sitt första möte där riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas togs upp. Detta arbete är i en uppstartsfas där vi tillsammans med våra samarbetspartners bereder oss för att snabbt leverera aktiviteter så snart det är möjligt efter att berörda arbetsgivare har avslutat sina förhandlingar., säger Lennart Andersson, ordförande i styrgruppen och tillika biträdande kommundirektör.

Behovet av en styrgrupp triggades av SCAs stora varsel. Men redan innan och efter det har Sundsvall, precis som resten av världen, drabbats av permitteringar och arbetslöshet till följd av pandemin.

– Det är en stor förlust att jobb försvinner. Särskilt för de människor som blir uppsagda men också för Sundsvall och vår gemensamma välfärd. I en kris öppnas det upp möjligheter, som kan vara svårt att se i det akuta läget, därför är det viktigt att vi kraftsamlar för att samordna de resurser som finns i samhället. Där har styrgruppen en viktig roll, säger Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande.

Styrgrupp

Lennart Andersson, styrgruppens ordförande, kommunstyrelsekontoret
Tina Stjernberg, projektsamordnare, kommunstyrelsekontoret
Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör, stadsbyggnad
Kerstin Nordensson, verksamhetschef/skolchef för vuxenutbildningen, Individ och arbetsmarkandsförvaltningen
Eva Nyh Hederberg, VD, Näringslivsbolaget i Sundsvall

Kontaktpersoner

Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 070-675 66 73
Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande, 070-190 12 91
Lennart Andersson, ordförande i styrgruppen för "Sundsvalls väg framåt", 070-652 46 30
tillika biträdande kommundirektör.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.