Kompetensförsörjningseventet ”Dream IT”/”Change IT” ska locka IT-kompetens till Sundsvallsregionen

Bron och Näringslivsbolaget arrangerar den 24 juni kl 10.00 ett livesänt event i syfte att attrahera IT-kompetens till Sundsvallsregionen. Detta genom att under sändningen visa på konkreta framtidsmöjligheter inom IT-branschen.

Sundsvallsregionen erbjuder många intressanta och utvecklande jobb inom IT-området, och trots Corona-krisen är det en positiv framtidsbild som präglar branschen. Genom Dream IT och Change IT vill vi berätta om IT som ett framtidsyrke, och vår region som ett bra ställe att ta det nästa karriärsteget.
Eventet vänder sig till dem som kan tänka sig att göra ett karriärbyte – inte minst personer som blivit varslade och permitterade till följd av bland annat Coronapandemin och har en bakgrund/erfarenhet inom IT – samt till dem som arbetar inom IT i en annan region men är sugen på en ny utmaning.

Vi vet att behoven finns just nu och kommer att växa ännu mer framöver. Vår region kan erbjuda bra jobb och bra utveckling. Därför vill vi lyfta fram vår unika miljö för att locka fler att vilja jobba med digitalisering och IT i vår region, säger Lars Persson Skandevall, vd Bron Innovation.

Sundsvall har en lång historia inom IT och digitalisering och idag jobbar drygt 5 000 personer i branschen. Att kunna erbjuda jobb i en växande bransch kombinerat med den livskvalitet som erbjuds med både stads- och naturnära upplevelser, är viktiga konkurrens-fördelar för Sundsvall när det gäller möjligheterna att locka hit IT-kompetens från andra regioner.

Sundsvall är inne i en expansiv fas, det byggs som aldrig förr och vi har verkligen tagit plats på den nationella IT-arenan, vilket inte minst etableringen av DIGG är ett bevis på. Och just möjligheten att kunna kombinera en spännande karriär med bra boenden till rimliga priser i en härlig livsmiljö talar till Sundsvalls fördel, säger Eva Nyh Hederberg, vd på Näringslivsbolaget i Sundsvall.

En ambassadör för eventet är Anna Eriksson som flyttade till Sundsvall för två år sedan i samband med den nya tjänsten som generaldirektör på DIGG. Anna lyfter Sundsvall som IT-stad och berättar att det finns ett behov av att rekrytera och hitta rätt kompetens.

På DIGG har vi ett behov av att bli fler - helt klart. Vi jobbar med digitalisering och kombinerar IT-kompetenser med andra kompetenser i samhället, myndigheter och kommuner, vilket gör att vi efterfrågar personer med olika bakgrunder, avslutarAnna Eriksson, generaldirektör DIGG.

Under eventet (webbsändningen) medverkar både Lars Skandevall och Eva Nyh Hederberg, liksom bland andra Petra Söderberg, teamchef Sogeti, Malin Svelander, Head of Operation Management på Telia, samt flera andra representanter för IT-branschen i regionen. Sändningen, onsdag 24 juni 10:00, kan ses direkt eller i efterhand, bland annat på www.naringslivsbolaget.se och på Näringslivsbolagets Facebook.

 

För ytterligare information:
Mats Ågebrant, Näringslivsbolaget, 
mats.agebrant@sundsvall.se, 073-274 21 95
Lars Persson Skandevall, Bron Innovation, 
lars.skandevall@broninnovation.se, 070-666 42 53

---------------------------------------------

Bron är Västernorrlands IT-kluster och digitala innovationshub som samlar över 80 privata och offentliga aktörer till samverkan för mer digital innovation. Näringslivsbolaget i Sundsvall är ett helägt kommunalt bolag och arbetar för att skapa goda förutsättningar för människor och företag att leva och verka i Sundsvall.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.