Boverket beviljar Sundsvalls kommun miljonbelopp för satsning i Sundsbruk

Sundsvalls kommun planerar att genomföra satsningar i Sundsbruk för att skapa mer möjligheter till olika former av aktiviteter, mötesplatser och förutsättningar för att röra sig tryggt och säkert i stadsdelen. Nu får kommunen 2,8 miljoner kronor i stöd av Boverket.

 

Kommunens satsning ingår i det politiska uppdraget ”Ett Sundsvall som håller ihop” med målet att utjämna de sociala skillnaderna mellan olika bostadsområden.

- I Sundsvalls kommun har vi pekat ut några prioriterade bostadsområden i vårt arbete med att minska de sociala skillnaderna. Därför känns det bra att vi nu kan genomföra denna satsning på utemiljön i Sundsbruk. Åtgärderna kommer förhoppningsvis att leda till att fler väljer att vistas, mötas och aktivera sig i stadsdelen, säger Niklas Säwén, vice ordförande i kommunstyrelsen, Sundsvalls kommun.

 

Ett grönare och tryggare Sundsbruk

Syftet med projektet är att kommunen vill skapa förutsättningar för de som bor i Sundsbruk att röra sig, mötas och aktivera sig på ett tryggt sätt i området.

- När det gäller grönområdena så blir det fokus på planteringar av träd samt skötsel och gallring av befintlig grönska. Vi kommer fixa vissa parkvägar och vi kommer undersöka möjligheter för nya mötesplatser såsom exempelvis grillplatser, säger Cecilia Andersson, stadsträdgårdsmästare på stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun.

- Men innan vi bestämmer den exakta gestaltningen så kommer vi att ha dialog med de boende i Sundsbruk för att höra vad de tycker kring detta, berättare Cecilia Andersson.

- När det gäller dialogarbetet så har kommunen genomfört satsningar tidigare i Sundsbruk, vilket gör att vi redan har etablerade kontaktvägar för att på ett bra sätt nå ut i den initiala dialogen, konstaterar Niklas Säwén.

 

Bidrar till att utjämna de sociala skillnaderna mellan olika bostadsområden

Satsningen beräknas totalt kosta 5,6 miljoner kronor, där nu Boverket går in och täcker halva kostnaden. Kommunens kostnader genomförs inom ramen för projektet ”Aktivitets- och parklyftet” samt riktade åtgärder som utförs inom ramen för parkavdelningens grunduppdrag.

”Aktivitets- och parklyftet” ingår i sin tur det politiska uppdraget ”Möjligheter till en aktiv fritid” där vi, genom att välja att utföra satsningen i Sundsbruk, bidrar till att komma ett steg närmare till att utjämna de sociala skillnaderna mellan olika bostadsområden som är kommunens huvudprioritering.

Projektet kommer att pågå fram till slutet av 2023.

 

För mer information

Cecilia Andersson, stadsträdgårdsmästare, stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls Kommun

Mobil: 070-345 32 53

Niklas Säwén, vice ordförande i kommunstyrelsen, Sundsvalls kommun

Mobil: 072-085 74 33

 

Mer information om ”Ett Sundsvall som håller ihop” finns på vår webbplats:

https://sundsvall.se/kommun-och-politik/projekt-och-samarbeten/projekt/ett-sundsvall-som-haller-ihop/

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.