Vi anpassar kollektivtrafiken så att den stämmer med Sundsvallsbornas resvanor

Förändringar i kollektivtrafiken från 16 augusti

För att skapa så bra fortsatt kollektivtrafik som möjligt samtidigt som vi möter kommunens krav på besparingar har vi tittat på hur Sundsvallsborna rest med kollektivtrafiken det senaste året. Att justera linjer och turer utifrån behov och resvanor är något vi gör löpande. Den 16 augusti förändras kollektivtrafiken så här:

  • Turer som har färre än fem resenärer har setts över och i vissa fall tagits bort.
  • Vi har sett över beläggningsgraden och i vissa fall har vi justerat turer och linjer efter det.
  • Nattrafiken förkortas med en timme. (Sista turen kommer att gå från centrala Sundsvall 02:15)
  • Tillsammans med trafikbolagen har vi gjort en översyn och lämnat förslag på alternativ som påverkar så få resenärer som möjligt, förklarar Andreas Pettersson, trafikchef, Din Tur.
  • Vi är medvetna om att pandemin har haft stor påverkan på bussresandet det senaste året. Nu hoppas vi att det ska bli enklare för fler att välja bussen för sina vardagsresor igen, säger Hans Forsberg, (C) ordförande i Service- och förvaltningsutskottet.
  • Om behov och resvanor ändras kan vi alltid lägga till turer men det är inte ekonomiskt försvarbart att fortsätta att köra bussar med alltför få passagerare. Vi har prioriterat studie- och arbetspendling även fortsättningsvis, konstaterar Hans Forsberg (C) ordförande i Service- och förvaltningsutskottet.

I mitten av augusti kommer vi även att inviga vårt nya resecentrum och starta bygget av Hållplats Stenstan. Mer information om det kommer längre fram.

 

Kontaktperson: Hans Forsberg (C) ordförande i Service- och förvaltningsutskottet.

För information om aktuella tidtabeller, se dintur.se och i dintur-appen.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.