Pressinbjuan: Nytt kommunalt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning öppnar

Torsdag den 3 juni inviger kommunen Igeltjärn, ett nytt boende vid Sundsvalls sjukhus för personer med psykisk funktionsnedsättning. Totalt kommer 18 hyresgäster att bo på Igeltjärn, som bemannas av 19 personal. Hyresgästerna som nu flyttar in har tidigare bott på boenden vid Toppstigen i Kvissleby och Skolgatan i centrala Sundsvall, det är även 11 nya hyresgäster som flyttar in.

– Det känns jättebra att vi nu snart är klara med boendet. Vi började flytta in i mitten av januari och har sedan sakta fyllt på husen. Utemiljön håller nu på att formas. Vi tror på att skapa mycket positivt kring utemiljön som gör att det känns inbjudande att ha uteaktiviteter. Vi kommer bland annat att ha uteplatser för våra hyresgäster där man kan ha aktiviteter, och där vi kan grilla och umgås. säger Marina Fasth Dahlin, Enhetschef Boende, Missbruk och psykisk ohälsa, Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF).

Det nya boendet vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. Där finns 18 platser fördelat på 3 hus i markplan, med 6 hyresgäster i varje hus. Varje hyresgäst har sin egen lägenhet och delar gemensamhetsutrymmen/allrum. I anslutning till boendet kommer det finnas odlingsmöjligheter, uteplatser och mycket gräsmattor. Igeltjärn kommer även att ha fina grönområden inom nära håll.

– Det är glädjande att får vara med och inviga ett nytt boende, med så pass ändamålsmässiga lokaler som Igeltjärn har. Jag ser verkligen fram emot att se hur det nya boendet kommer att hjälpa målgruppen med psykisk funktionsnedsättning att få en ännu bättre vardag. Med detta boende så möjliggör vi också att fler från målgruppen kan bo kvar i kommunen, i stället för att vara placerad externt utanför Sundvalls kommun, säger Jonas Väst (S) Ordförande Individ och arbetsmarknadsnämnden (IAN).

De tidigare boendena vid Toppstigen och Skolgatan är uppsagda och är inte längre boende i kommunens regi.

Pressinbjudan:Invigning av Igeltjärn, nytt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning
Tid:
Torsdag den 3 juni, banden klipps av en av våra hyresgäster klockan 12.00.
Plats:
Igeltjärnsvägen 2, Sundsvall.

Välkommen att vara med vid invigningen!
(Vi följer Folkhälsomyndighetens och Regionens rekommendationer för covid)

För mer information
Marina Fasth Dahlin, Enhetschef Boende, Missbruk och psykisk ohälsa, Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF), telefon 060-19 84 28, e-post marina.fasth@sundsvall.se
 
Jonas Väst (S) Ordförande Individ och arbetsmarknadsnämnden (IAN), telefon 060-19 13 62, mobil 070-189 35 78, E-post jonas.vast@sundsvall.se

Fakta/bakgrund kring Igeltjärn

Individ- och arbetsmarknadsnämnden tog i mars 2020 beslut om verksamhetsutvecklande åtgärder inom verksamhetsområdet Missbruk och psykisk ohälsa med inriktningen att förstärka hemmaplanslösningar och därmed minska kostnader för externa köp. Boendet Igeltjärn är ett sådant beslut och en förutsättning för att nämnden ska nå sina mål att minska kostnaderna för externa köp och satsa mer på hemmaplanslösningar.

Kommunen har ett ansvar att tillhandahålla bostäder med särskild service till personer som till följd av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin vardag. Här finns, i direkt anslutning till den enskildes lägenhet, personal på plats dygnet runt. Syftet är att tillgodose den enskildes behov av omsorg som matlagning, städ, tvätt och hygien men även hjälp att bryta isolering genom olika aktiviteter, stöd i olika kontakter eller hjälp att strukturera och planera sin vardag.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.