Skärmbild med Bygglovguiden

Digital guide ska förenkla och ge snabbare besked för bygglovsansökan i Sundsvalls kommun

Nu lanserar bygglovsavdelningen på Sundsvalls kommun ett digitalt hjälpverktyg som ska lotsa folk rätt kring bygglov, anmälan, förhandsbesked och strandskydd.

 

- Tjänsten är framtagen ur ett kundperspektiv, för att göra det enklare att göra rätt från början, berättar Alexandra Lagerlund, bygglovschef på Sundsvalls kommun.

- Många tycker att det är komplicerat att söka bygglov. Det finns mycket information på vår hemsida, men det kan vara svårt att hitta rätt. Nu hjälper vi den sökande att lättare sortera informationen, få en bättre överblick, göra rätt från början och samtidigt skapa en större förståelse och bättre förväntan på hanteringen, säger Alexandra Lagerlund.

 

Snabbare ansökan och snabbare handläggning

Bygglovsavdelningen har det senaste året ställts inför stora utmaningar. Dels har pandemin inneburit att antalet bygglovsärenden ökat med 54 procent i år, jämfört med året innan. Dels försvårar pandemin möjligheten till fysiska möten med de sökande.

- Det här verktyget kommer att underlätta för både oss och kunderna. Genom att klicka sig fram i den digitala bygglovsguiden, och svara på olika frågor, så får den sökande skräddarsydd information om vad som gäller kring det ärende som man själv har. Exempelvis om ärendet är inom detaljplanelagt område och vilka handlingar som behövs i ansökan. Sen kan man direkt gå vidare till en digital ansökan för ärendet, berättar Hanna Blomqvist, handläggare på bygglovsavdelningen, stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun.

- När det blir fel i ansökan så beror det ofta på att man har missat eller missuppfattat någon information. Med den här tjänsten försöker vi minimera att detta uppstår. Det blir lättare att göra rätt, vilket minskar risken för att man ska behöva komplettera sitt ärende. Därmed kan vi även förhoppningsvis snabba på beslutsprocessen från vår sida, konstaterar Hanna Blomqvist.

 

Första lansering den 27 maj

Sara Isakas, verksamhetsutvecklare på kommunstyrelsekontoret Sundsvalls kommun, har varit projektledare för arbetet:

- Inför framtagandet av guiden, har vi intervjuat många som tidigare har sökt bygglov hos oss, och därmed skapat en tydlig bild av vad som funkat bra tidigare och vad som funkat mindre bra. Vi har också haft en extern referensgrupp som fått möjlighet att prova guiden nu innan lanseringen, som sker den 27 maj, säger Sara Isakas.

- Detta är dock en första lansering. Tjänsten är fortfarande under uppbyggnad och den kommer att kompletteras successivt med fler tjänster och alternativ. Redan nu kan man dessutom lämna feedback på tjänsten, vilket vi hoppas att folk, som använder guiden, kommer att göra. Det kommer att underlätta den kommande utvecklingen av tjänsten, avslutar Sara Isakas.

 

Länk till den digitala bygglovsguiden: https://e-tjanster.sundsvall.se/bygglovguiden

 

För mer information

Alexandra Lagerlund, bygglovschef, stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun

Tfn: 076-696 27 94

Sara Isakas, verksamhetsutvecklare, kommunstyrelsekontoret, Sundsvalls kommun

Tfn: 070-220 34 42

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.