Stora torget, Sundsvall

Positivt ekonomiskt delårsresultat för Stadsbacken

Stadsbacken AB, koncernen för kommunens hel- och delägda bolag, redovisar ett resultat för januari-april på 79,8 mnkr, vilket är 17,4 mnkr bättre än budget.

- Ett positivt resultat är alltid att glädas över. Åtta månader återstår av året, men rapporten visar att koncernen fortsätter att leverera. För att långsiktigt kunna nå våra mål kommer det att krävas fortsatt effektivisering och ökad samverkan mellan bolagen, säger Petter Stenberg (S) styrelseordförande, Stadsbacken.

Främsta förklaringen till resultatet (15,7 mnkr) är kopplat till att Mitthem på grund av Covid-19 kommer att genomföra den största delen av underhållet utvändigt under sommarhalvåret, vilket är senarelagt jämfört med budget och normala förutsättningar.

För helåret prognostiseras ett resultat på 32,8 mnkr, vilket är något lägre än budget (1,6 mnkr).

- Sundsvall Energi prognostiserar ett resultat som är 9,5 mnkr lägre än budget, detta är relaterat till ökade kostnader för utsläppsrätter samt ökade kostnader av värmeleveranser från SCA. Resultatförsämringen vägs dock till stor del upp av resultatförbättringar i ServaNet (3,7 mnkr), Midlanda Flygplats (3,0 mnkr) och Korsta Oljelager (2,5 mnkr), säger Anders Johansson, VD Stadsbacken AB.

Sjukfrånvaron var, trots Covid-19, under perioden 3,4 procent, vilket är i linje med målet om 3,5 procent.

Förutom ett positivt resultat har koncernen fortsatt det strategiska arbetet med att bidra till ökad samhällsnytta. Exempel är Sundsvall Energi som investerar i ett nytt fjärrkylanät i Sundsvall, Sundsvalls Hamn som genom sin delägare SCA investerar i en ny containerkaj som en del i logistikparksprojektet och MittSverige Vatten och Avfall som i samband med VA-utbyggnaden efter Njurundakusten kommer att genomföra bolagets största investering någonsin.

- Stadsbacken och de kommunala dotterbolagen är viktiga aktörer för Sundsvalls utveckling och koncernens resultat ger oss kraft att även fortsättningsvis vara en drivande del i arbetet att forma vår gemensamma framtid. Sundsvall ska skapa förutsättningar för tillväxt, säger Petter Stenberg (S) styrelseordförande, Stadsbacken.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.