Sundsvall får 4,7 miljoner kronor för att förbättra gång- och cykelinfrastruktur

Sundsvalls kommun har återigen beviljats medel för att skapa förutsättningar för hållbart resande genom ett så kallat stadsmiljöavtal.

Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för cykeltrafik.

- Sundsvalls kommun har beviljats 4,7 miljoner kronor i bidrag från Trafikverket för att satsa på hållbara resor stadsmiljöavtalet. De här pengarna kommer vi använda för att bygga nya gång-och cykelvägar längs Lasarettsvägen och Bäckebovägen. Pengarna kommer också användas till att bygga cykelparkeringar i centrala Sundsvall. Tack vare bidraget får vi möjlighet till ökade åtgärder för att främja hållbara personresor. Men det bygger också på att vi själva gör vissa motprestationer för att få bidraget, säger Amanda Nederman, trafikplanerare på Sundsvalls kommun.

Motprestationer

Ett villkor för att stödet är att Sundsvalls kommun dels betalar 50 % av investeringskostnaderna för projekten och dels genomför ett antal motprestationer i form av bland annat:

• göra förbättringar av busshållplatser
• ändring av parkeringsytor

Sundsvalls kommun har som mål att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik och innan år 2030 ska två tredjedelar av alla resor i Sundsvall ske hållbart, alltså till fots, med cykel eller kollektivtrafik.

- Det här ekonomiska stödet innebär att vi kan fortsätta utveckla Sundsvall till att bli en ännu bättre plats att leva, bo och verka på, säger Anders Hedenius, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.

Mer information om ”Ansökan om bidrag för hållbara stadsmiljöer – stadsmiljöavtal” här

Presskontakt:
Amanda Nederman, trafikplanerare, planeringssektionen på Sundsvalls kommun.
amanda.nederman@sundsvall.se, 060-19 15 96

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.