Bild över Sundsvall

Stadsbackenkoncernen redovisar vinst på 143 miljoner kronor

 
Stadsbacken AB, koncernen för kommunens hel- och delägda bolag, redovisar för 2020 ett resultat på 143 miljoner kronor, vilket är 53 miljoner bättre än budget.
 
- Det här är ett resultat att glädjas åt och som visar att Stadsbacken och de kommunala bolagen är viktiga aktörer för Sundsvalls utveckling. Koncernens starka resultat ger oss kraft att även fortsättningsvis vara en drivande del i arbetet med att forma vår gemensamma framtid. Nu gäller det för oss att fortsätta på den inslagna vägen, men för att långsiktigt kunna nå våra mål kommer det att krävas fortsatt effektivisering och ökad samverkan mellan bolagen, säger Petter Stenberg (S) styrelseordförande, Stadsbacken.
 
Främsta förklaringen till resultatförbättringen mot budget är Mitthem (55 mnkr), Korsta Oljelager (13 mnkr) och ServaNet (12 mnkr). Mitthems resultatförbättring grundar sig främst i reavinster vid försäljning av fastigheter och lägre nedskrivningar än budgeterat. Korsta Oljelager redovisade betydligt högre uthyrningsintäkter än budgeterat samtidigt som ServaNet haft en mycket framgångsrik satsning mot mindre flerfamiljshus som resulterat i många nya anslutna kunder.
 
- Under 2020 drabbade Covid-19 världen och Stadsbacken är inte något undantag. Bland annat har Midlanda Flygplats precis som flygbranschen globalt drabbats mycket hårt, vilket medfört att intäkterna nästan helt upphört. Under året varslade också ett flertal verksamheter om nedläggning – så att koncernen trots dessa utmaningar kan visa ett starkt resultat är mycket glädjande, säger Anders Johansson, VD för Stadsbacken AB.
 
Viktiga händelser under året som påverkar och kommer att påverka Sundsvalls kommande utveckling:
 
*   Sundsvalls kommun fattade det slutgiltiga investeringsbeslutet och uppdrog åt Sundsvall Logistikpark att bygga en ny logistikpark i Petersvik.
*   Mitthems investeringar i nya fastigheter medförde att bolaget stärkte sin position på den lokala fastighetsmarknaden. I augusti påbörjades bygget av ytterligare 132 nya lägenheter i Bosvedjan.
*   Sundsvall Energi påbörjade Sundsvalls nya stora infrastruktursatsning fjärrkyla. Ambitionen är att erbjuda en klimatsmart lösning för fjärrkyla – liknande system finns redan i andra svenska städer. Bolaget har också beslutat om en investering som kommer att medföra en effekthöjning på avfallskraftvärmeverket i Korsta samtidigt som fjärrvärmeutbyggnaden i Kvissleby/Njurundabommen fortsatt under året.
*   ServaNet har under året anslutit nära 1 700 privatkunder och fler flerfamiljshus, vilket innebär att bolaget nu har närmare 30 000 fiberanslutna kunder.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.