Sundsvalls kommun och Trafikverket överens: ”Nu arbetar vi tillsammans för en långsiktig lösning för Alnön”

För att komma vidare med dialog och lösningar kring bostadsbyggande och trafiksituationen på och till och från Alnön har Sundsvall kommun och Trafikverket fört samtal den senaste veckan. Dialogen har lett till ett antal gemensamma punkter att gå vidare med. 

– Vi arbetar för att tillsammans hitta en långsiktig lösning för Alnön. Bland annat ska kommunen och Trafikverket göra en ny trafikutredning, säger Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör.

Kommunen planerar även för en ny översiktsplan där det finns möjlighet att tydliggöra framtida utveckling för trafik och bostadsbyggande även på Alnön.

Utredningar och översiktsplaner är åtgärder på längre sikt, men eftersom Trafikverket och kommunen nu kommit vidare i dialogen om Alnöns framtid så är kanske viktigaste punkten i närtid är att Trafikverket valt att ta tillbaka sina överklaganden på de bygglov som är lämnade.

– Vi väljer att ta tillbaka våra överklaganden eftersom det får stora konsekvenser för de enskilda som kommit långt i sina planer, säger Helena Werre, enhetschef på Trafikverket.

Trafikverkets avslag på förhandsbeskeden ligger dock kvar, eftersom kommunen och Trafikverket inte än är helt överens om hur mycket byggnation på Alnön som trafiksystemet tål.

– Vi behöver avvakta den kommande trafikutredningen innan vi eventuellt kan ändra uppfattning om förhandsbeskeden, säger Helena Werre.

Samtliga berörda om byggloven får besked innan julhelgerna.   

Presskontakt:

Helena Werre, enhetschef Trafikverket
Telefon: 010-123 44 23

Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör
Telefon: 060-19 13 01

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.