Sundsvalls kommuns extra satsning till idrotten – dubblering av sponsringsbelopp

Sundsvalls kommun har sedan tidigare infört utökade föreningsbidrag som går att söka via kultur- och fritidsförvaltningen. Nu har kommunen också beslutat att göra en extra utbetalning av de sponsringsbelopp till de klubbar som det i dag finns sponsringssamarbeten och avtal med.

En dubblering av sponsringen till elitidrotten. Det är en del av kommunens extra satsning för att stötta föreningslivet. Sundsvalls kommun har i dagarna fört dialog med de elitklubbar som det finns sponsringssamarbeten och avtal med. Sedan tidigare finns det även möjlighet att söka utökade föreningsbidrag.

– Vi har avsatt en och en halv miljon kronor för att kunna stötta de föreningar som drabbats negativt på grund av coronapandemin, säger Niklas Evaldsson (V), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Utöver de ökade föreningsbidragen som går att söka via kultur- och fritidsförvaltningen i år så kommer kommunen nu göra en extra engångsutbetalning till samarbetspartners inom elitidrotten. Det innebär en dubblering av summan i den avtalade sponsringen per förening i år.

– Vi förstår att det är ett tufft läge på grund av pandemin och vi från kommunens sida vill vara med och ta ansvar, säger Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Föreningslivet är viktigt för Sundsvall och kanske ännu viktigare i kölvattnet av pandemin. Det är därför helt naturligt och direkt nödvändigt att i detta läge genomföra denna satsning, säger Alicja Kapica (M), oppositionråd.    

Sundsvalls kommun har idag elitavtal för sponsring med 15 klubbar. Nu dubblerar kommunen den avtalade summan med utbetalningar på 2,1 miljoner kronor redan nu i december.

Presskontakter:

Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070 - 675 66 73

Alicja Kapica (M), oppositionsråd
Telefon: 070 - 106 26 80

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.