Nu får Sundsvalls finskspråkiga äldre en egen enhet på äldreboende.

Nu får Sundsvalls finskspråkiga äldre en egen enhet på äldreboende

Vård och omsorgsnämnden fattade på senaste mötet ett beslut om att förvaltningen ska starta en finskspråkig enhet på Kristinelunds äldreboende vid årsskiftet.

– En avdelning med finsk profil är något som varit efterlängtat länge och därför känns det väldigt roligt att det nu kan genomföras. Genom att säkra tillgång till språkkompetens och finsk kultur samlat så ökar vi tryggheten för finsktalande äldre i Sundsvall, säger Niklas Säwén, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Beslutet innebär att tvåspråkig personal (svenska och finska) kommer att rekryteras till avdelningen. Alla som bor på enheten idag får bo kvar så länge man önskar. Finskspråkiga brukare flyttar in succesivt.

– Det är bra att vi startar upp en avdelning som är finskspråkig. Många äldre använder sitt modersmål istället för sitt andra språk och då är det viktigt att språket inte ska begränsa den enskildes förmåga att kommunicera. Det är även bra att vi tar tillvara finska högtider så att boende får uppleva dessa. Det ska bli intressant att följa hur boende och anhöriga upplever den nya avdelningen och använda den kunskapen, säger Marie Lissäng förvaltningsdirektör.

Rekrytering av finskspråkig personal inleds i november. Personal på våning 1 kommer att få önska ny arbetsplats. Boendesamordnare kommer tillsammans med finsktalande brukare samt dess närstående samla in önskemål om flytt till den nya finskspråkiga enheten.

På avdelningen kommer det att finnas tvåspråkig personal (svenska och finska). Det kommer att införas tv på finska, finsk radio, tidningar, spel, inredning med mera även på finska. Även finska högtider kommer att firas likväl som svenska. Menyn kommer att kompletteras med typiska finska maträtter.

Fakta: Finskt förvaltningsområde 

Sundsvalls kommun har varit finskt förvaltningsområde sedan februari 2014. Det betyder att kommunen har en speciell skyldighet enligt minoritetslagen att informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda tjänster på deras modersmål och skydda och främja deras språk och kultur. Kommunen ska se till att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor.

Kontaktperson

Jolanta Sörebäck, områdeschef
Mobil: 070-534 44 92

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.