Kommunen lämnar gamla lokaler för att möta framtiden för våra äldre

En utredning visar på behov av att ersätta vissa av kommunens boenden, bland annat på grund av att lokalerna inte uppfyller krav på god boende- och arbetsmiljö.

Ett förslag har lämnats till Vård och omsorgsnämnden om att ersätta två av kommunens äldreboenden där det i dag inte finns möjlighet till utbyggnad och där de gamla lokalerna inte kan uppfylla dagens krav.

I dag ställs det högre krav än tidigare på lokaler och på hur verksamheterna ska bedrivas. För att bedriva verksamheter i anpassade lokaler så har det nu lämnats ett förslag som innebär en avveckling av två av kommunens äldreboenden, Almedalen och Bruksgården. Det innebär att boende samt personal kommer att lämna de äldre lokalerna samtidigt som det skapas fler platser i nyare lokaler som uppfyller dagens krav.

Om Vård och omsorgsnämnden tar beslutet att avveckla boendena kommer Almedalens äldreboende och Bruksgårdens äldreboende att avvecklas succesivt under nästa år. Då kommer samtliga boende bli erbjudna nya platser i lokaler som kan möta dagens krav och samtliga medarbetare kommer att få behålla sina tjänster i kommunen.

Almedalens äldreboende har i dag 21 platser och Bruksgården 2 har 26 platser.

Förslaget kommer att tas upp vid nämndsmötet den 21 oktober.

Presskontakt

Åsa Östman-Söderberg, förvaltningskommunikatör

Telefon: 070-191 09 13

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.