Bilder på förtroendevalda

Här finns högupplösta bilder på ledande politiker och oppositionsråd.

Kommunfullmäktiges ordförande

Bild på politiker Arianne Sundman.

Arianne Sundman (S), kommunfullmäktiges ordförande Foto: Olle Melkerhed

Arianne Sundman, högupplöst bild

Kommunstyrelsens ordförande

Bild på politiker Bodil Hansson.

Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande. Foto: Sundsvalls kommun

Bodil Hansson, högupplöst bild

Kommunstyrelsens vice ordförande

Politiker, Niklas Säwén.

Niklas Säwén (S), kommunstyrelsens vice ordförande. Foto: Sundsvalls kommun

Niklas Säwén, högupplöst bild

Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Bild föreställande Lisa Tynnemark.

Lisa Tynnemark (S), Barn- och utbildningsnämndens ordförande. Foto: Sundsvalls kommun

Lisa Tynnemark, högupplöst bild.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Bild föreställande Niklas Evaldsson.

Niklas Evaldsson (V), Kultur- och Fritidsnämndens ordförande. Foto: Sundsvalls kommun

Niklas Evaldsson, högupplöst bild.

Miljönämndens ordförande

Politiker

Kjell Bergkvist (C), miljönämndens ordförande Foto: Sundsvalls kommun

Kjell Bergkvist, högupplöst bild

Individ- och arbetsmarknadsnämndens ordförande

Jonas Väst (S)
Bild kommer.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande

Bild på Niklas Säwén.

Niklas Säwén (S), Vård- och omsorgsnämndens ordförande. Foto: Sundsvalls kommun

Niklas Säwén, högupplöst bild.

Stadsbyggnadsnämnden och lantmäterinämndens ordförande

Politiker

Anders Hedenius (S), stadsbyggnadsnämndens och lantmäterinämndens ordförande Foto: Sundsvalls kommun

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hedenius, högupplöst bild

Valnämndens ordförande

Lena Sjöberg (S)
Bild kommer.

Överförmyndarnämndens ordförande

Bild på Rose-Marie Antonic.

Rose-Marie Antonic (S), Överförmyndarnämndens ordförande. Foto: Sundsvalls kommun

Rose-Marie Antonic, högupplöst bild.

Oppositionsråd

Alicja Kapica (M)

Alicja Kapica (M), Oppoitionsråd  Foto: Sundsvalls kommun

Vill du veta mer?

Andra sidor på sundsvall.se

Bilder på tjänstemän

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.