Sveriges friluftskommun

Sundsvall har utsetts till Sveriges friluftskommun 2018. För att kommunicera detta har en särskild symbol tagits fram.

Sveriges friluftskommun 2018       Sveriges friluftskommun 2018       Sveriges friluftskommun 2018

Symbolen visar att vi är bäst i Sverige på friluftsliv och kompletterar den redan befintliga visuella identiteten för Sundsvalls kommun. Den är fri för andra aktörer att använda förutsatt att reglerna efterföljs. Koncernstabens kommunikationsenhet är ansvariga för symbolen. Allt material som skapas ska godkännas av Lina Andersson eller Johanna Åkerlund.

Huvudbudskap

Sundsvall är Sveriges friluftskommun 2018

Förstärkande budskap

Sundsvall är bäst i Sverige på arbete för friluftsliv. Det visar en undersökning om svenska kommuners friluftslivsarbete. Alla delar av Sundsvalls kommun omfamnar de här frågorna. Att skapa goda möjligheter och intresse för friluftsliv är ett bra sätt att få människor att vilja värna om naturen. Natur och friluftsliv går faktiskt hand i hand.

Visuellt budskap

Symbol “Sundsvall Sveriges friluftskommun 2018”

 Vit symbolSveriges friluftskommun 2018

Får användas på alla bakgrunder förutsatt att kontrasten är tydlig. Vit symbol används alltid på små ytor.

 

Grön symbolSveriges friluftskommun 2018

Får användas på alla bakgrunder förutsatt att kontrasten är tydlig.

 

 

Svart symbolSveriges friluftskommun 2018

Får användas på alla bakgrunder förutsatt att kontrasten är tydlig.

 

 

RotationSveriges friluftskommun symbol med rotation

I vissa fall kan en rotering av symbolen vara effektfullt. Roteringen som är tillåten är 15°.

Storlek

Typen av material avgör hur stor symbolen kan vara. I de fall ytan är väldigt begränsad så ska den vita symbolen alltid användas för att säkerställa ett tillgängligt kontrastvärde.

FrizonFrizon för symbol Sveriges friluftskommun

För att garantera att symbolen återges korrekt och inte förvanskas har vi en frizon runt den. Inom denna zon får inga andra objekt, texter eller bilder förekomma. Frizonen avgör avståndet mellan symbolens över- och underkant.

 

Symbolen kommunicerar med logotyp

När symbolen används tillsammans med kommunens, bolagets eller annans aktörs logotyp placeras alltid logotypen i ett av hörnen och symbolen placeras i ett annat hörn eller i bilden som förslaget visar nedan. Symbolen likställes aldrig med logotyp.

Symbol kommunicerar med logotyp

Symbolen kan kommunicera ensam

Exempel på tillfällen när symbolen kan kommunicera ensam är på profilprodukter. Nedan följer exempel på hur profilprodukter kan se ut.Exempel på profilprodukter

Kontakt

Lina Andersson Kommunikationsstrateg

073-040 45 61

Johanna Åkerlund Kommunikationsstrateg

072-147 03 55

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.