Skyltprogram

Skyltning är viktig ur många aspekter. Dels för att det ska vara enkelt att hitta till och i våra verksamheter.

Dels för att målgruppen ska bli informerad om att det är kommunen som är utförare av verksamheten. Slutligen för att uppleva förtroende för den verksamhet de möter.

Vårt skyltprogram bygger på att vi använder våra färger, vår typografi och att vi utgår från vår namnhierarki. Enkelhet och tydlighet är ledorden. I exemplen ser du hur olika typer av skyltar ser ut när profilen används rätt. Att skapa mallar för alla typer av skyltning är svårt. Därför har vi satt upp några enkla riktlinjer.

Om din verksamhet har behov av ett anpassat skyltprogram, kontakta ansvarig för grafisk profil.

Riktlinjer oavsett typ av skylt

  • Typsnitt för verksamhetsnamn är Raleway Heavy.
  • Typsnitt för övriga namn och hänvisningar är Raleway Regular.
  • Långa verksamhetsnamn skrivs på två rader eller avstavas. Skylten ska inte bli bredare utan växa i höjdled.
  • Profilfärgerna kan användas som förstärkning av skylten. Här använder vi mörkare färger. Text, logotyp och eventuella symboler är vita.
  • För mer nedtonade skyltar där inte kulörer är ett alternativ använder vi Mörkgrå, se färger. Text, logotyp och eventuella symboler är vita.

Kontakt

Lina Andersson Kommunikationsstrateg

073-040 45 61

Elisabeth Tencic Kommunikationsstrateg

076-884 55 33

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.