Profilerade fordon

Sundsvalls kommuns tjänstefordon ska i normalfallet märkas med vår profil.

Fordonens roll och verksamhetens uppdrag varierar liksom behovet och möjligheten till exponering av vår profil. Logotypen ska alltid vara svart på ljusa fordon och vit på mörka fordon.

Vi har utvecklat tre nivåer för märkning av våra fordon:

Enbart logotyp

Den diskretaste och enklaste nivån för märkning. För verksamheter där en högre grad av diskretion är nödvändigt och önskad. Vår logotyp appliceras på framdörr och/eller bak på fordonet. Placering av logotypen ska följa bildexemplet med reservation för eventuella detaljer på aktuellt fordon.

Logotyp och verksamhetsnamn

I den här märkningen är verksamhetsnamnet ledande för att berätta om vem som använder fordonet. Placering av verksamhetsnamn och logotyp följer de generella regler som gäller vid exempelvis skyltning. Färgpalettens kulörer kan med fördel användas för verksamhetsnamnet men ska anpassas mot fordonets färg för att uppnå tillräcklig kontrastverkan. Typsnitt för verksamhetsnamn är Raleway Heavy.

Logotyp, verksamhetsnamn och grafiskt element

För fordon där full exponeringen av vår profil och verksamhet är möjlig kan även det grafiska elementet användas. Färgen på verksamhetsnamnet och det grafiska elementet ska vara densamma. Typsnitt för verksamhetsnamn är Raleway Heavy. I övrigt ska grundreglerna följas vad gäller kontrastverkan.

Kontakt

Lina Andersson Kommunikationsstrateg

073-040 45 61

Elisabeth Tencic Kommunikationsstrateg

076-884 55 33

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.