Namnstrategi

Kommunikationen från Sundsvalls kommun ska vara tydlig och relevant för målgrupperna. För att vara det samlar vi våra verksamheter under en gemensam profil.

Genom att samla våra verksamheter under begreppet Sundsvalls kommun skapar vi en tydlig bild av verksamheten för våra målgrupper, framförallt kommunmedborgarna. Vi använder i första hand varumärket Sundsvalls kommun i all kommunikation. Enighet ger tydlighet.

Vårt namn och vår logotyp ska på ett naturligt och konsekvent sätt knytas till hela vår verksamhet. Genom att använda de grafiska verktygen och anvisningarna i manualen på rätt sätt ska det vara enkelt att koppla ihop alla våra olika verksamheter.

Vi använder enkla och beskrivande namn på våra verksamheter när vi kommunicerar och vi undviker namn som bygger på vår organisatoriska indelning.

Nivå 1: Varumärkesnamn

Vi är Sundsvalls kommun, det är vårt varumärke. Inga andra namn eller verksamheter har samma varumärkesstatus. Därför kommunicerar vi alltid Sundsvalls kommun som helhet. Det gör vi genom att placera vår logotyp som tydlig avsändare i prioriterade ytor. Nivå 1 är obligatorisk i all kommunikation.

Nivå 2: Verksamhetsnamn

Ibland har mottagaren ändå behov av att veta vilken verksamhet som kommunicerar. Då lyfter vi fram verksamhetsnamnet på en prioriterad yta. Logotypen ska finnas med som tydlig avsändare på motsvarande prioriterad yta.

Nivå 3: Övriga namn

I vissa fall behöver vi lyfta övriga namn i kommunikationen. Exempelvis projekt, evenemang eller en aktivitet. De kan lyftas fram i innehåll eller i rubrik men ska inte uppfattas som avsändare för kommunikationen. Verksamhetsnamn, nivå 2, kan i dessa fall stå som huvudavsändare. Logotypen ska finnas med som tydlig avsändare på motsvarande prioriterad yta.

Nivå 4: Organisatoriska och juridiska namn

Organisatoriska och juridiska namn ska endast användas om det är viktigt för mottagaren att veta den organisatoriska tillhörigheten. Namnet ska då ha en nedtonad placering. Det kan handla om att förtydliga vilken formell del av kommunen som är avsändare. Till exempel i skrivelser, rapporter eller ansökningsformulär.

Exempel på nivåer i namnstrategin

Exempel på nivåer i namnstrategin Foto: Sundsvalls kommun

Kontakt

Lina Andersson Kommunikationsstrateg

073-040 45 61

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.