Logotyp

Logotypen är vårt främsta visuella kännetecken. Den visar att det är Sundsvalls kommun som står bakom verksamheten och kommunikationen.

Logotypen är genomgående i all vår kommunikation. Den är vår gemensamma kvalitetsstämpel och en hjälp för sundsvallsborna att känna igen våra verksamheter. Genom att konsekvent följa reglerna för hur vi använder vår logotyp så blir det tydligt vad som ingår i Sundsvalls kommun och vårt varumärke stärks.

Versioner

Versioner av Sundsvalls kommuns logotyp

Foto: Sundsvalls kommun

Logotypen består av en drake och texten Sundsvalls kommun. Den ska användas i sin helhet och får inte beskäras eller ändras. Välj alltid den version som har bäst kontrast mot bakgrunden – oftast är det den svarta eller vita.

  • Svart logotyp använder vi där bakgrunden är ljus.
  • Vit logotyp använder vi där bakgrunden är mörk.
  • Röd och svart logotyp använder vi endast på vit bakgrund.

Det finns också en internationell version i alla färger.

Frizon

För att garantera att logotypen återges korrekt och inte förvanskas har vi en frizon runt den. Inom denna zon får inga andra objekt, texter eller bilder förekomma. Frizonen avgör det versala S.et i ordbilden Sundsvalls kommun.

Beskriver frizonen

Foto: Sundsvalls kommun

Fristående symbol

Sundsvalls kommun

Fristående drake Foto: Sundsvalls kommun

Grundprincipen är att i så stor utsträckning som möjligt använda hela logotypen. I vissa sammanhang finns det dock anledning att använda symbolen utan text. Det gör vi på ytor där hela logotypen inte får plats eller där texten blir för liten för att kunna läsas. Exempel på detta är pennor eller i digitala sammanhang. Ett annat undantag är när symbolen används i profilerande och dekorativa syften.

Beskuren symbol

Beskuren symbol_Svart

Foto: Sundsvalls kommun

För vissa undantagssituationer kan vår symbol beskäras kraftigt. Det handlar då om att hela symbolen inte får plats men att sammanhanget gör det tydligt att det är Sundsvalls kommun som kommunicerar. Den beskurna symbolen får aldrig kombineras med vårt varumärkesnamn, Sundsvalls kommun, eller någon annans. Inga logotyp-varianter med en beskuren symbol får förekomma.

Kontakt

Lina Andersson Kommunikationsstrateg

073-040 45 61

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.