Logotyp

Logotypen är vårt främsta visuella kännetecken. Den visar att det är Sundsvalls kommun som står bakom verksamheten och kommunikationen.

Logotypen är genomgående i all vår kommunikation. Den är vår gemensamma kvalitetsstämpel och en hjälp för sundsvallsborna att känna igen våra verksamheter. Genom att konsekvent följa reglerna för hur vi använder vår logotyp så blir det tydligt vad som ingår i Sundsvalls kommun och vårt varumärke stärks.

Versioner

Logotypen består av en drake tillsammans med texten Sundsvalls kommun. Den ska användas i sin helhet och får inte beskäras eller ändras. Välj alltid den version som har bäst kontrast mot bakgrunden.

Vilken färg ska jag använda?

  • Använd svart logotyp på ljus bakgrund
  • Använd vit logotyp på mörk bakgrund.

Sundsvalls kommun har logotyper för kommunikation på fyra olika språk

Den svenska logotypen ska användas när vi kommunicerar på svenska. När vi kommunicerar med en internationell målgrupp på engelska använder vi den engelska logotypen. Sundsvalls kommun är samiskt och finskt förvaltningsområde. När vi kommunicerar på finska eller samiska använder vi därför med fördel de logotyper som är anpassade till finska respektive sydsamiska. Alla versioner finns både som svart och vit.

Frizon

För att garantera att logotypen återges korrekt och inte förvanskas har den en frizon runt sig. Inom den zonen får inga andra objekt, texter eller bilder förekomma. Frizonen motsvarar höjden i det versala S.et i ordbilden Sundsvalls kommun.

Beskriver frizonen

Foto: Sundsvalls kommun

Alla logotyperna finns i svart eller vitt i två format:

  • eps för tryckproduktion
  • png för digital användning och i MS Office-programmen.

Draken som fristående symbol

Grundprincipen är att i så stor utsträckning som möjligt använda hela logotypen.

I vissa sammanhang kan det finnas anledning att använda symbolen utan text. Det gör vi på ytor där hela logotypen inte får plats eller där texten blir för liten för att kunna läsas. Ett annat undantag är när symbolen används i profilerande och dekorativa syften.

Den fristående symbolen, draken, finns i svart eller vitt i två format:

  • eps för tryckproduktion
  • png för digital användning och i MS Office-programmen.

Beskuren drake som favicon

Beskuren symbol_Svart

Foto: Sundsvalls kommun

Vår symbol kan beskäras kraftigt i digitala sammanhang när den används som favicon. Den beskurna symbolen får aldrig kombineras med vårt eller någon annan organisations namn. Inga logotyp-varianter med den beskurna symbolen får förekomma.

Den beskurna symbolen, finns i svart eller vitt:

  • png för digital användning.

Kontakt

Lina Andersson Kommunikationsstrateg

073-040 45 61

Elisabeth Tencic Kommunikationsstrateg

076-884 55 33

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.