Flaggor

Flaggor ur flaggprogrammet

Flaggprogram för Sundsvalls kommun och platsvarumärket Sundsvall.

Flaggprogrammet ger riktlinjer och råd kring möjligheterna att på ett stilfullt sätt flagga olika anläggningar, platser, event och högtider. Genom att på ett strukturerat sätt signalera och låta vår identitet röra sig i vinden visar vi och förstärker:

  • Sundsvall som en attraktiv plats där vi tillsammans skapar framtiden med samverkan, innovation och handlingskraft
  • Sundsvalls kommun som en koncern där vi skapar framtidens välfärdsservice och kommunala tjänster med mod, öppenhet och helhetssyn.

Ett system med flera möjligheter

Flaggprogrammet finns till för att på ett enkelt sätt harmoniera de grafiska profilerna för Sundsvalls kommun samt Sundsvalls platsvarumärke. Plats, tidpunkt och evenemang avgör hur många och i vilken ordning de olika flaggorna hängs på en plats. Bilden här nedanför visar de faktorer som påverkar i valet av flaggning.

Faktorer som påverkar i valet av flaggning

Foto: Sundsvalls kommun

Flaggans utformning

Flaggor för Sundsvalls kommun visar symbolen av draken mot någon av våra fyra mörka profilfärger. Flaggor för platsvarumärket visar logotypen mot någon av de tre bakgrundsmönster som utgår från platsvarumärkets mörka profilfärger.

Utgångsläget är att vi använder stående flaggor. Draken respektive logotypen placeras 1/6 upp från den stående flaggans botten.

Programmet består av flaggor för både Sundsvalls kommun och platsvarumärket Sundsvall. De är framtagna för att fungera varför sig och tillsammans.

Drakens respektive logotypens placering på flaggytan samt de olika färgerna

Foto:

Flaggorna för Sundsvalls kommun (draken) används där vi bedriver kommunal verksamhet.

Flaggcirkeln

För att tydliggöra hur flaggorna hängs upp i en serie finns flaggcirkeln. Med hjälp av flaggcirkeln kan antalet flaggor i stort sett vara hur många som helst. Flaggcirkeln har ingen startpunkt. Du börjar med valfri färg. Därefter följs flaggcirkelns uppbyggnad baserat på antalet flaggor du behöver i din serie.

 

Flaggcirkel för Sundsvalls kommuns flaggor som visar vilken ordningsföljd de olika flaggfärgerna har

Foto: Sundsvalls kommun

Så här fungerar den

1 flagga – välj en valfri flagga från flaggcirkeln.
3 flaggor – välj tre flaggor i följd från färgcirkeln. Starta med valfri färg.
Flera flaggor – följ cirkeln runt så många varv som antalet flaggor kräver. Starta var du vill.

Flaggstorlekar

Flaggstångens höjd: 6–8 m. Flaggstorlek: 1 250 x 2 000 mm.
Flaggstångens höjd: 10–12 m. Flaggstorlek: 1 500 x 2 400 mm.

Flaggorna för platsvarumärket används där platsen Sundsvall är av stor vikt ur ett besöksperspektiv eller på platser där det finns stora exponeringsmöjligheter
för platsen Sundsvall.

Flaggcirkeln

För att tydliggöra hur flaggorna hängs upp i en serie finns flaggcirkeln. Med hjälp av flaggcirkeln kan antalet flaggor i stort sett vara hur många som helst. Flaggcirkeln har ingen startpunkt. Du börjar med valfri färg. Därefter följs flaggcirkelns uppbyggnad baserat på antalet flaggor du behöver i din serie.

Flaggcirkel för platsvarmärket Sundsvalls flaggor som visar vilken ordningsföljd de olika flaggfärgerna har

Foto: Sundsvalls kommun

Så här fungerar den

1 flagga – välj en valfri flagga från flaggcirkeln.
3 flaggor – välj tre flaggor i följd från färgcirkeln. Starta med valfri färg.
Flera flaggor – följ cirkeln runt så många varv som antalet flaggor kräver. Starta var du vill.

Flaggstorlekar

Flaggstångens höjd: 6–8 m. Flaggstorlek: 1 250 x 2 000 mm.
Flaggstångens höjd: 10–12 m. Flaggstorlek: 1 500 x 2 400 mm.

Flaggorna för platsvarumärket och Sundsvalls kommun används där vi vill visa att kommunen är närvarande (exempelvis som ägare till anläggningen) samtidigt som platsen Sundsvall är av stor vikt ur ett besöksperspektiv (exempelvis Södra berget). De följer en kombination av färger för att på ett enkelt sätt skapa bryggor mellan varumärkena.

Flaggcirkeln

För att tydliggöra hur flaggorna hängs upp i en serie finns flaggcirkeln. Med hjälp av flaggcirkeln kan antalet flaggor i stort sett vara hur många som helst. Flaggcirkeln har ingen startpunkt. Du börjar med valfri färg. Därefter följs flaggcirkelns uppbyggnad baserat på antalet flaggor du behöver i din serie.

Flaggcirkel för Sundsvalls kommuns och platsvarumärket Sundsvalls flaggor som visar vilken ordningsföljd de olika flaggfärgerna har när de flaggas tillsammans

Foto: Sundsvalls kommun

Så här fungerar den

2 flaggor – välj två flaggor i följd från flaggcirkeln. Starta med valfri färg.
3 flaggor – välj tre flaggor i följd från färgcirkeln. Starta med valfri färg.
Flera flaggor – följ cirkeln runt så många varv som antalet flaggor kräver. Starta var du vill.

Flaggstorlekar

Flaggstångens höjd: 6–8 m. Flaggstorlek: 1 250 x 2 000 mm.
Flaggstångens höjd: 10–12 m. Flaggstorlek: 1 500 x 2 400 mm.

Kommunens bolag och andra varumärken har egna flaggor. De är inte en del av det nya flaggprogrammet i dagsläget.

Vid evenemang lockar Sundsvall besökare från när och fjärran. Vi har då chansen att visa upp Sundsvall från sin bästa sida. Evenemang kan vara allt från mindre lokala evenemang (exempelvis företagsbesök) till större som berör hela staden (exempelvis SM-veckan).

Vid flaggning av evenemang bör evenemangets flaggor uppta ca 25–50 procent av det totala antalet flaggor på respektive plats. Låt evenemangets flaggor starta och avsluta en flaggserie där det är möjligt. När det är aktuellt att flagga ihop med ett evenemang kontaktar du Sundsvalls kommuns varumärkesansvarig för dialog ihop med evenemangets organisation.

Här nedanför ser du exempel på hur det kan se ut.

Exempel på hur olika flaggor kan mixas vid ett event

Foto: Sundsvalls kommun

Exempel på hur olika flaggor kan mixas vid ett event

Foto: Sundsvalls kommun

Exempel på hur olika flaggor kan mixas vid ett event

Foto: Sundsvalls kommun

Vid högtider och internationella besök flaggar vi med den svenska flaggan. Det kan till exempel vara vid nationaldagen eller kronprinsessans födelsedag.

För flaggning i offentliga sammanhang, stat, kommun etcetera finns det regler för hur, när och varför man flaggar på olika sätt. Notera att det inte finns flaggregler för privata företag och privatpersoner. Traditionen säger ändå att man följer reglerna som gäller för offentlig flaggning.

Läs mer om svenska flaggan och regler för den.

Läs mer om svenska flaggan och regler för hur den får användas på Riksarkivets webbplats.

Internationella besök

Vid internationella besök hissar vi svensk flagga och det gästande landets flagga. Då gäller särskilda regler.

Här kan du läsa om vad som gäller vid internationell flaggning

Flagga på halv stång

Flaggning bör ske på dödsdagen eller dagen efter dödsdagen och på begravningsdagen. På begravningsdagen bör flaggan vara på halv stång fram till dess att begravningen är över.
Flaggning på halv stång innebär att flaggan först hissas i topp, för att sedan omedelbart sänkas ned till 2/3 höjd. När flaggan tas ner hissas flaggan först i topp för att sedan halas ända ner.

Här kan du läsa om vad som gäller vid flaggning på halv stång.

Ibland kan det finnas tillfällen och möjligheter att flagga och visa upp kommunen samt platsvarumärket på andra sätt. Det kan vara i form av vepor eller beachflaggor. Dessa lösningar har ofta en specifik uppgift.

Lösningarna för dessa är därmed unika och skapas från fall till fall. Kontakta Sundsvalls kommuns varumärkesansvarig för en dialog om dina behov.

Exempel på takhängd vepa för Sundsvalls kommun

Foto: Sundsvalls kommun

 

Exempel på beachflaggor för Sundsvalls platsvarumärke

Foto: Sundsvalls kommun

Arbetet med att hitta en beställningsrutin pågår. Tillsvidare gäller rutinen att du kontaktar Sundsvalls kommuns varumärkesansvarig med din beställning.

Tänk på att produktionstiden för flaggor är cirka tre veckor. För att få bästa pris på flaggor behöver vi också tänka på att göra samlade beställningar.

Sundsvalls kommun har ett avtal med flaggleverantör som gäller till 2021-12-31.

Kontakt

Johanna Åkerlund Kommunikationsstrateg

072-147 03 55

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.