Användning

På den här sidan får du information om hur den grafiska profilen ska användas inom olika områden.

Kläder märkta med vår logotyp är i de flesta fall arbetskläder där bäraren representerar kommunen. Därför ska märkningen vara tydlig och enhetlig, men också måttfull och balanserad. På kläder använder vi kommunlogotypen i svart eller vitt.

Tröjor och jackor

 • På tröjor och jackor placeras logotypen på den vänstra delen av bröstet. Om detta inte är möjligt kan logotypen även appliceras på vänster överarm.
 • Verksamhetsnamnet placeras på den högra delen av bröstet, i linje med logotypen. Om detta inte är lämpligt trycks verksamhetsnamnet på höger överarm eller på ryggen. Typsnitt för verksamhetsnamn är Raleway Heavy. I undantagsfall kan logotypen även tryckas på ryggen. Det kan vara motiverat när det finns särskilda behov av synlighet. Då ska verksamhetsnamnet tryckas på höger överarm.
 • För övriga budskap, profilerande texter, slogans eller annat används ryggen. Typsnitt för budskap är Raleway Regular.

Exempelbild tröjor och jackor

Foto: Sundsvalls kommun

Byxor

 • På byxor placeras logotypen på det vänstra benet. Antingen på framsidan eller på sidan av låret. Om detta inte är möjligt kan logotypen även appliceras på vänster vad.
 • På byxor räcker det med att använda logotypen eftersom att byxor ofta kombineras med en tröja eller jacka.

Sundsvalls kommuns tjänstefordon ska i normalfallet märkas med vår profil. Fordonens roll och verksamhetens uppdrag varierar liksom behovet och möjligheten till exponering av vår profil. Logotypen ska alltid vara svart på ljusa fordon och vit på mörka fordon. Vi har utvecklat tre nivåer för märkning av våra fordon:

Enbart logotyp

Den diskretaste och enklaste nivån för märkning. För verksamheter där en högre grad av diskretion är nödvändigt och önskad. Vår logotyp appliceras på framdörr och/eller bak på fordonet. Placering av logotypen ska följa bildexemplet med reservation för eventuella detaljer på aktuellt fordon.

Exempelbild fordon med enbart logotyp

Foto: Sundsvalls kommun

Logotyp och verksamhetsnamn

I den här märkningen är verksamhetsnamnet ledande för att berätta om vem som använder fordonet. Placering av verksamhetsnamn och logotyp följer de generella regler som gäller vid exempelvis skyltning. Färgpalettens kulörer kan med fördel användas för verksamhetsnamnet men ska anpassas mot fordonets färg för att uppnå tillräcklig kontrastverkan. Typsnitt för verksamhetsnamn är Raleway Heavy.

Exempelbild fordon med logotyp och verksamhetsnamn

Foto: Sundsvalls kommun

Logotyp, verksamhetsnamn och grafiskt element

För fordon där full exponeringen av vår profil och verksamhet är möjlig kan även det grafiska elementet användas. Färgen på verksamhetsnamnet och det grafiska elementet ska vara densamma. Typsnitt för verksamhetsnamn är Raleway Heavy. I övrigt ska grundreglerna följas vad gäller kontrastverkan.

 

Exempelbild fordon med logotyp, verksamhetsnamn och grafiskt element

Foto: Sundsvalls kommun

Skyltning är viktig ur många aspekter. Dels för att det ska vara enkelt att hitta till och i våra verksamheter. Dels för att målgruppen ska bli informerad om att det är kommunen som är utförare av verksamheten. Slutligen för att uppleva förtroende för den verksamhet de möter.

Vårt skyltprogram bygger på att vi använder våra färger, vår typografi och att vi utgår från vår namnhierarki. Enkelhet och tydlighet är ledorden. I exemplen ser du hur olika typer av skyltar ser ut när profilen används rätt. Att skapa mallar för alla typer av skyltning är svårt. Därför har vi satt upp några enkla riktlinjer.

Om din verksamhet har behov av ett anpassat skyltprogram, kontakta ansvarig för grafisk profil.

Riktlinjer oavsett typ av skylt

 • Typsnitt för verksamhetsnamn är Raleway Heavy.
 • Typsnitt för övriga namn och hänvisningar är Raleway Regular.
 • Långa verksamhetsnamn skrivs på två rader eller avstavas. Skylten ska inte bli bredare utan växa i höjdled.
 • Profilfärgerna kan användas som förstärkning av skylten. Här använder vi primärfärgerna. Text, logotyp och eventuella symboler är vita.
 • För mer nedtonade skyltar där inte kulörer är ett alternativ använder vi Svartvik 1. Text, logotyp och eventuella symboler är vita.

Exempelbild skyltar

Foto: Sundsvalls kommun

Exempelbild skyltar

Foto: Sundsvalls kommun

 

Kontakt

Lina Andersson Kommunikationsstrateg

073-040 45 61

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.