Bilder på förtroendevalda

Här finns högupplösta bilder på ledande politiker och oppositionsråd.

I förtroendemannaregistret finns bilder på alla politiker, men inte högupplösta.

Förtroendemannaregister, Sundsvalls kommun

Kommunfullmäktiges ordförande

Bild på politiker Arianne Sundman.

Arianne Sundman (S), kommunfullmäktiges ordförande Foto: Olle Melkerhed

Arianne Sundman, högupplöst bild

Kommunstyrelsens ordförande

Politiker

Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande Foto: Sundsvalls kommun

 

 

 

 

 

 

 

Peder Björk, högupplöst bild

Kommunstyrelsens vice ordförande

Politiker

Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande Foto: Sundsvalls kommun

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Hansson, högupplöst bild

Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Lisa Tynnemark (S)
Bild kommer.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Niklas Evaldsson (V)
Bild kommer.

Miljönämndens ordförande

Politiker

Kjell Bergkvist (C), miljönämndens ordförande Foto: Sundsvalls kommun

 

 

Navis ordförande

NAVI står för nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.

Politiker

Christiane Rüdiger (V), Navis ordförande Foto: Sundsvalls kommun

 

 

 

 

 

 

Christiane Rüdiger, högupplöst bild

Socialnämndens ordförande

Niklas Säwén (S)
Bild kommer.

Stadsbyggnadsnämnden och lantmäterinämndens ordförande

Politiker

Anders Hedenius (S), stadsbyggnadsnämndens och lantmäterinämndens ordförande Foto: Sundsvalls kommun

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hedenius, högupplöst bild

Valnämndens ordförande

Len Sjöberg (S)
Bild kommer.

Överförmyndarnämndens ordförande

Lena Österlund (S)
Bild kommer.

Oppositionsråd

Alicja Kapica (M)

Alicja Kapica (M), Oppoitionsråd Foto: Sundsvalls kommun

 

 

Vill du veta mer?

Andra sidor på sundsvall.se

Bilder på tjänstemän

 

Var sidan till hjälp?