Bilder på förtroendevalda

Här finns högupplösta bilder på ledande politiker och oppositionsråd.

I förtroendemannaregistret finns bilder på alla politiker, men inte högupplösta.

Förtroendemannaregister, Sundsvalls kommun

Kommunfullmäktiges ordförande

Politiker

Arianne Sundman (S), kommunfullmäktiges ordförande Foto: Sundsvalls kommun

 

 

 

 

 

 

 

Arianne Sundman, högupplöst bild

Kommunstyrelsens ordförande

Politiker

Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande Foto: Sundsvalls kommun

 

 

 

 

 

 

 

Peder Björk, högupplöst bild

Kommunstyrelsens vice ordförande

Politiker

Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande Foto: Sundsvalls kommun

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Hansson, högupplöst bild

Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Politiker

João Pinheiro (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande Foto: Sundsvalls kommun

 

 

 

 

 

 

 

João Pinheiro, högupplöst bild

Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Politiker

Åsa Ulander (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande Foto: Sundsvalls kommun

 

 

 

 

 

 


Åsa Ulander, högupplöst bild

Miljönämndens ordförande

Politiker

Kjell Bergkvist (C), miljönämndens ordförande Foto: Sundsvalls kommun

 

Navis ordförande

NAVI står för nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.

Politiker

Christiane Rüdiger (V), Navis ordförande Foto: Sundsvalls kommun

 

 

 

 

 

 

 

Christiane Rüdiger, högupplöst bild

Personalnämndens ordförande

Politiker

Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i personalnämnden Foto: Sundsvalls kommun

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Hansson, högupplöst bild

Socialnämndens ordförande

Politiker

Malin Larsson, socialnämndens ordförande Foto: Sundsvalls kommun

 

 

 

 

 

 


Malin Larsson, högupplöst bild

Stadsbyggnadsnämnden och lantmäterinämndens ordförande

Politiker

Anders Hedenius (S), stadsbyggnadsnämndens och lantmäterinämndens ordförande Foto: Sundsvalls kommun

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hedenius, högupplöst bild

Valnämndens ordförande

Politiker

Cathrine Edström (S), valnämndens ordförande Foto: Sundsvalls kommun

 

 

 

 

 

 

 

Överförmyndarnämndens ordförande

Lena Österlund (S) Bild kommer.

Oppositionsråd

Politiker

Jörgen Berglund (M), oppositionsråd Foto: Sundsvalls kommun

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Berglund, högupplöst bild

Vill du veta mer?

Andra sidor på sundsvall.se

Bilder på tjänstemän

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.