Rådgivande organ

Kommunkoncernen har ett antal rådgivande funktioner. Eventuella protokoll eller minnesanteckningar finns under respektive råds sida.

Kommunala funktionshindersrådet

Det kommunala funktionshindersrådet är ett forum för samråd och informationsutbyte mellan funktionshindersrörelsen och kommunen.

Krögarrådet

Ansök om serveringstillstånd för alkohol, försäljningstillstånd för tobak eller anmäl försäljning av folköl och e-cigaretter.

Natur- och friluftsrådet

Natur- och friluftsrådet är ett samarbete mellan olika aktörer inom natur, friluftsliv, folkhälsa, kulturmiljö och turism.

Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett forum för samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för pensionärsorganisationer och kommunen.

Skönhetsrådet

Skönhetsrådet har till uppdrag att bevaka arkitektur-, stadsbyggnads-, konst- och kulturmiljöfrågor i Sundsvalls kommun.

Trygghetsrådet – Trygga Sundsvall

Det är en mänsklig rättighet att känna sig trygg oavsett vem man är och var man är.

Ungdomsrådet

För att öka ungdomars inflytande i samhällsfrågor finns det ett ungdomsråd i Sundsvalls kommun. Ungdomsrådet består av ungdomar från gymnasieskolan och äldre.

Myndighetspostlåda sundsvalls.kommun@sundsvall.se 060-19 10 00

Kontakt

Sundsvalls kommun Myndighetspostlåda

060-19 10 00

Besöksadress: Norrmalmsgatan 4
Postadress: 851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.