Finans- och näringslivsutskottet (Finu)

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten. Här hittar du årets mötesdatum med tillhörande ärendelistor och protokoll.

Senaste ärendelistan

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 8 mars (gäller endast årsredovisning)
 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 7 juni (gäller endast delårsrapport)
 • 31 augusti
 • 28 september (inställt)
 • 4 oktober (gäller endast delårsrapport)
 • 26 oktober
 • 23 november
 • 21 december

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010 – dåvarande finansutskottet

2009 – dåvarande finansutskottet

2008 – dåvarande finansutskottet

2007 – dåvarande finansutskottet

2006 – dåvarande finansutskottet

2005 – dåvarande finansutskottet

2004 – dåvarande finansutskottet

2003 – dåvarande finansutskottet

2002 – dåvarande finansutskottet

2001 – dåvarande finansutskottet

2000 – dåvarande finansutskottet

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott ansvarar för beredning av

 • mål och resursplan inklusive koncernövergripande uppföljning
 • medelsförvaltning inklusive uppföljning
 • intern kontroll
 • taxor och avgifter som faller inom finans- och näringslivsutskottets ämnesområden för beredning
 • krisledning, beredskap och säkerhet
 • finansiering av investeringar och andra åtgärder
 • näringslivsutveckling
 • bolagsfrågor – Stadsbackenkoncernen med mera
 • extern kommunikation och information
 • internationella frågor
 • övriga ärenden som inte faller under något av de andra utskottens ansvarsområden.

Kontakt

Bodil Hansson (S) Kommunstyrelsens ordförande och ordförande i finans- och näringslivsutskottet

Kommunstyrelsen Myndighetspostlåda

Caroline Grafström Kommunsekreterare, kommunstyrelsekontoret

060-19 21 03

Patrik Jansson Kommunsekreterare, kommunstyrelsekontoret

060-19 14 96

Pär Hammarberg Kommunsekreterare, kommunstyrelsekontoret

060-19 13 04

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.