MittSverige Vatten och Avfall AB

MittSverige Vatten & Avfall ansvarar för hållbara vatten-, avlopps- och avfallstjänster i Sundsvalls kommun, och vatten och avlopp i Timrå och Nordanstig.

Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra ägarkommuner bor över 126 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla, och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus.

Protokoll

Protokoll 2021.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012 eller äldre

Om du vill ta del av äldre protokoll, från 2012 eller tidigare, så kontakta MittSverige Vatten

Bolagets verksamhetsområde

MittSverige Vatten AB är Sundsvall, Timrå och Nordanstig kommuners gemensamma bolag för VA-samverkan över kommungränserna. Bolaget ansvarar för drift och underhåll av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i kommunerna. I Sundsvall ansvarar bolaget också för avfall och återvinning.

Ägarskap

MittSverige Vatten & Avfall ägs av Sundsvall Vatten AB (76%), Reko Sundsvall AB (4%), Timrå Vatten AB (18%) och Nordanstig Vatten AB (2%). Verksamheten är helt avgiftsfinansierad.

Webbplats: MittSverige Vatten och Avfall AB

Styrelser och styrelsehandlingar, MittSverige Vatten och Avfall

MittSverige Vatten och Avfall AB, Förtroendemannaregister

Kontakt

MittSverige Vatten & Avfall Kundservice

020-120 25 00

851 85 Sundsvall
Besök: Stuvarvägen 17

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.