2021-03-05 Protokoll styrelsemöte Mitthem AB

Sammanträdesprotokoll, styrelsesammanträde för Mitthem AB den 5 mars 2021. Styrelsemöte 3 / 2021.

Plats:

 • Mitthem, Södra Järnvägsgatan 31 och Skype.

Beslutande:

 • Pernilla Berg, ordförande
 • Hicham Elkahtib, vice ordförande, Skype
 • Rolf Nordin
 • Patrik Gustavsson, Skype
 • Petra Ebbing, Skype
 • Hans Axelsson, adjungerad Skype.

Arbetstagarrepresentanter:

 • Torbjörn Sjödin, Skype
 • Jeanette Westlinder, Skype.

Övriga kallade:

 • Lotta Björklund, vd
 • Fredrik Berggren, chef, förvaltning.

Protokollet omfattar §§ 19-27.

Justeras:

 • Pernilla Berg, ordförande
 • Lotta Björklund, sekreterare
 • Rolf Nordin, justerare.

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Beslut
Styrelsen beslutar
att utse Rolf Nordin att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen.

Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna föregående protokoll.

Vd redogjorde för det arbete som gjort tillsammans med Skifu och Svefa i frågan om möjlig samverkan sedan den 5 februari.

Ordförande redogjorde för det samtal som hon haft med Stadsbackens och Skifus ordförande i frågan om samverkan, resultatet av rapporten och att identifierade besparingar är små i förhållande till potentialen som identifierades i Svefas första rapport.

Beslut
Styrelsen beslutar
att uppdra åt Mitthems ledning att identifiera möjliga besparingar/effektiviseringar på 3-5 Mkr per år till den 15 mars.
att delta på gemensamt möte med Skifus styrelse och Stadsbackens ordförande den 15 mars klockan 17.00.

Beslutsunderlag

 • Svefas rapport del 2 samverkan Mitthem och Skifu.

Vd redogör kring tidigare avtal med Gif Sundsvall och Camp Mitthem. I det nya avtalet inkluderas kommunens MRP mål kring att minska de sociala skillnaderna tydligare i avtalet. Avtalet är förenligt med de sociala investeringarna Mitthem skall göra enligt ägardirektivet.

Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna avtalet. Förtydligande om årlig gemensam skriftlig utvärdering skrivs in i avtalet.

Beslutsunderlag

 • Samverkansavtal Mitthem och Gif Sundsvall.

Frågor från styrelsen kring detaljplanen för Alliero som precis tagits. Mitthem har bostäder i anslutning till området. Mitthem bör visa intresse för byggrätter.

Frågan om Mitthems plan för att bygga trähus lyfter vi på kommande styrelsemöte så hinner tjänstemännen förbereda frågan.

Nästa sammanträde hålls den 11 maj.

Ordförande tackade för ett bra möte.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.