2021-02-05 Protokoll styrelsemöte Mitthem AB

Sammanträdesprotokoll, styrelsesammanträde för Mitthem AB den 5 februari. Styrelsemöte 2 / 2021.

Plats:

Per capsulam.

Beslutande:

 • Pernilla Berg, ordförande
 • Hicham Elkahtib, vice ordförande
 • Rolf Nordin
 • Petra Ebbing
 • Patrik Gustavsson
 • Hans Axelsson, adjungerad.

Personalrepresentanter:

 • Torbjörn Sjödin
 • Jeanette Westlinder.

Protokollet omfattar §§ 13-18

Justeras:

 • Pernilla Berg, ordförande
 • Lotta Björklund, sekreterare
 • Hicham Elkahtib, justerare
 • Petra Ebbing, justerare
 • Rolf Nordin, justerare
 • Patrik Gustavsson, justerare
 • Torbjörn Sjödin, justerare
 • Jeanette Westlinder, justerare.

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Beslut
Styrelsen beslutar
att utse samtliga ledamöter som justerare för protokollet. Detta på grund av att mötet hålls per capsulam.

Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen.

Ordförande redovisar uppdraget från Stadsbackens styrelse till Mitthem och Skifu kring redovisning av hur ökad samverkan mellan bolagen skall uppnås utifrån tidigare redovisad Svefa rapport.

Beslut
Styrelsen beslutar
att införa tillfälligt anställningsstopp till och med den 15 mars 2021.

Informera personal om tillfälligt anställningsstopp.

I samverkan med Skifu ta fram en handlingsplan för hur samverkan enligt SVEFA:s rapport ska  genomföras, med tidplan och prognostiserad besparingspotential. Handlingsplan redovisas för styrelsen den 5 mars.

Nästa sammanträde hålls den 5 mars.

Ordföranden avslutar mötet.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.