Felanmäl skador och brister

Man som arbetar vid bärbar dator och håler en mobil i handen.

Här kan du göra felanmälan, skadeanmälan och rapportera fel, brister eller hinder. Du kan också lämna synpunkter eller beröm.

Vårt nya smidiga felanmälningssystem

Via vårt felanmälningssystem kan du felanmäla bland annat vägskador, snöröjning, parkering, sandning, sandupptagning, hundlatriner, belysning och trafikljus på kommunala vägar. Du kan också felanmäla parkärenden som träd, buskar, blommor, belysning, trasiga parkbänkar, lekplatser och skogsmark/skogsområden där kommunen är ansvarig.
Använd webbformuläret för felanmälan av kommunens gator och parker.

Vill du ha felanmälan som en app i telefonen?

Följ vår enkla guide Hur du lägger till felanmälan som webb-app på hemskärmen, pdf. Just nu finns guiden bara för Iphone men kommer inom kort för fler telefonvarianter.

Vissa större vägar som E4 och E14 samt större genomfartsleder omkring Sundsvalls tätorter kan vara Trafikverkets vägar. Då felanmäler du direkt till Trafikverket.

Kundtjänst

Du kan kontakta oss vardagar, klockan 7.00-16.00.

Telefon: 060-19 15 65, journummer efter kontorstid: 12 22 50
E-post: servicecenter.kundtjanst@sundsvall.se

Vem äger vägen?

På kartan kan du se vem som äger vägen och vem som därmed ansvarar för drift och underhåll av vägen under både sommartid och vintertid. Det kan vara en kommunal väg, en statlig väg (Trafikverkets) eller en enskild eller privat väg. Gå in på sidan Vem ansvarar för vilken väg?

Kommunens fastigheter

Hos kundtjänst kan du göra felanmälan på fastigheter som kommunens fastighetsförvaltare Drakfastigheter har ansvar för.
Använd gärna webbformuläret för felanmälan av Drakfastigheters fastigheter.

Journumret 12 22 50, som går till SOS Alarm, är främst för anmälan av akuta fel efter kontorstid. Det kan till exempel vara vattenläckor i dagvattensystemet (gallerbrunnar) eller i kommunala fastigheter. För vattenläckor inom MittSverige Vattens område (brunnar med lock), se felanmälan till kommunala bolag.

Vatten, brunnar med lock samt sophämtning

MittSverige Vatten & Avfall (Sophämtning av före detta Reko ingår i organisationen)
Telefon: 020-120 25 10

Hyreslägeheter

Mitthem
Telefon: 060-13 95 00

Fjärrvärme

Sundsvall Energi
Telefon: 060-19 27 50 (dygnet runt)

Elnät, centrala Sundsvall och Alnön

Sundsvall Elnät
Kundcenter: 060-600 50 20
Telefon:060-12 92 40 (felanmälan dygnet runt)
Avbrottskarta, Sundsvall Elnät

Elnät, ytterområden. Sköts av externt företag.

EON
Telefon: 0771-88 00 22 (dygnet runt)
Avbrottskarta, EON

Elnät, ytterområden i nordvästra delen, omkring Gimåfors. Sköts av externt företag
Härjeåns
Telefon: 0680-71 17 01 (dygnet runt)

Bredband – fiber

Servanet
Telefon: 0200- 12 00 35 (dagtid)

Företagslokaler och parkeringshus

SKIFU
Telefon: 060-19 29 70

Du kan felanmäla skador i spåren, belysning eller nedfallna träd. Synpunkter på spårpreparering eller annat som kan vara av vikt för dig eller andra som använder spår och leder.

Du kan kontakta oss vardagar, klockan 08.00-16.30.

Telefon: 060-19 20 10
E-post:  fritidsinformation@sundsvall.se

Vi vill gärna att du ska tycka till om kommunens alla olika verksamheter. När du talar om vad du tycker hjälper du oss att bli bättre.

Lämna synpunkt

Öppna länken och klicka sedan på Övrigt -> Beröm.

Gå till formuläret Skapa en ny felanmälan

Det är förarens ansvar att anpassa bland annat fordons hastighet efter de förhållanden som råder. Hänsyn ska bland annat tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållanden. (Trafikförordningen, kap 3, paragraf 14)

Så gör du skadeanmälan

Fyll i nedan e-tjänst Begäran om skadestånd efter skada, så noga som möjligt. Om du fått en skada som är orsakad av plogning under vintern ska du göra din anmälan via vårt felanmälansystem.

Begäran om skadestånd efter skada, e-tjänst

Begäran om skadestånd för plogskada, felanmälansystemet

Observera att Sundsvalls kommun inte ansvarar för alla skador som kan inträffa. Det går bara att få ersättning då det blir bevisat att Sundsvalls kommun eller en anlitad entreprenör orsakat skada genom fel eller försummelse enligt skadeståndslagens bestämmelser.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.