Sundsvall Vatten AB

Sundsvall Vatten äger allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt tillhandahåller anläggningar för produktion av allmänna vattentjänster.

Här finns protokoll där du kan se vilka beslut som tagits i olika ärenden.

Sundsvall Vatten AB, Förtroendemannaregister.

Kontakt

Sundsvalls kommun Myndighetspostlåda

060-19 10 00

851 85 Sundsvall

Micael Löfqvist Verkställande direktör

060-19 22 26

Reko Sundsvall AB
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.