Reko Sundsvall AB

Reko Sundsvall AB är beställarombud för kommunens räkning när det gäller insamling av hushållsavfall och hantering av miljöfarligt avfall.


Reko Sundsvall AB, Förtroendemannaregister

Vill du veta mer?

Fler sidor på Sundsvall.se

Avfall och återvinning

Kontakt

MittSverige Vatten & Avfall Kundservice

060-19 20 60

851 85 Sundsvall
Besök: Stuvarevägen 17

Micael Löfqvist Verkställande direktör

060-19 22 26

Reko Sundsvall AB
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.