Reko Sundsvall AB

Reko Sundsvall AB är beställarombud för kommunens räkning när det gäller insamling av hushållsavfall och hantering av miljöfarligt avfall.


Reko Sundsvall AB, Förtroendemannaregister

Vill du veta mer?

Fler sidor på Sundsvall.se

Avfall och återvinning

Kontakt

MittSverige Vatten & Avfall Kundservice

020-120 25 00

851 85 Sundsvall
Besök: Stuvarvägen 17

Ewa Thorén Tf verkställande direktör

060-19 16 79

Stuvarvägen 17
Box 189
851 03 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.