Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Näringslivsbolagets verksamhet är inriktad mot såväl näringsliv som marknads- och besöksnäring.

Bolaget ska vara en självklar drivkraft i att skapa tillväxt, ge goda förutsättningar för nyetableringar, fler besökare samt utveckla och stötta befintliga företag.

Webbplats:  Näringslivsbolaget, Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, Förtroendemannaregister

Kontakt

Anita Öberg Verkställande direktör, Näringlivschef

070-256 45 25

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
Centralgatan 8
852 32 Sundsvall

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
Centralgatan 8
852 32 Sundsvall
Besöksadress: Stadshuset
Stora Torget, Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.