MittSverige Vatten och Avfall AB

MittSverige Vatten och Avfall producerar och distribuerar dricksvatten till drygt 120 000 människor i Sundsvalls, Timrås och Nordanstigs kommuner.

Bolagets verksamhetsområde

MittSverige Vatten AB är Sundsvall, Timrå och Nordanstig kommuners gemensamma bolag för VA-samverkan över kommungränserna. Bolaget ansvarar för drift och underhåll av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i kommunerna.

Ägarskap

MittSverige Vatten ägs till 80 procent av Sundsvall Vatten. Övriga andelar ägs av Timrå Vatten AB (18 procent) och Nordanstig Vatten AB (2 procent).

Webbplats: MittSverige Vatten  och Avfall AB

MittSverige Vatten AB, Förtroendemannaregister

Kontakt

MittSverige Vatten & Avfall Kundservice

020-120 25 00

851 85 Sundsvall
Besök: Stuvarvägen 17

Ewa Thorén Tf verkställande direktör

060-19 16 79

Stuvarvägen 17
Box 189
851 03 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.